Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2022 19:33

Do užšího výběru na ceny Roma Spirit v ČR 2015 postupuje 16 nominovaných
12-10-2015  Otevřená společnost


Předávání cen Roma Spirit v Pražské křižovatce (Foto: Jana Šustová) Celkem 142 nominací zaslala veřejnost do letošního 5. ročníku cen Roma Spirit v České republice, které oceňují jednotlivce i organizace za příkladnou práci pro romskou komunitu. Nominační porota na svém zasedání 8. října 2015 sestavila užší výběr kandidátů. Hlavní porota z nich vybere ty, kteří 10. prosince 2015 při slavnostním ceremoniálu v Pražské křižovatce převezmou ocenění.

Nominační porota pod předsednictvím ředitele Otevřené společnosti Pavla Šterna vybrala tyto nominované:

V kategorii Nestátní neziskové organizace za realizaci konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a jeho dosažené výsledky a za realizaci projektu zaměřeného na mimoškolní vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež:

IQ Roma servis, o. s. za dlouholetou úspěšnou práci v oblasti dluhové problematiky v ČR, která pomohla zachránit stovky Romů z dluhové pasti.

MIRET, z. s. – Mezinárodní iniciativa pro rozvoj etnické tvorby za práci s romskými dětmi a mladými lidmi ze sociálně vyloučených lokalit v ČR a na Slovensku, zejm. za spolupráci s Českou filharmonií.

R-Mosty, z. s. za úspěšné projekty vzdělávání dětí i dospělých, podporu zaměstnanosti a bydlení, jimž se sdružení věnuje již od roku 1992 jako jedna z prvních neziskových organizací pracujících pro romskou komunitu.

V kategorii Společnost-firma/zaměstnavatel za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity:

STERENA s.r.o., za zaměstnávání Romů, lidí se zdravotním znevýhodněním, navrátivších se z výkonu trestu a dalších osob ohrožených sociální exkluzí, a to ve formě sociálního podniku spolupracujícího s městem Hranice na Moravě.

Základní škola Trmice za inkluzivní vzdělávání dětí a snahu vyučovat kromě běžných předmětů i důležitým sociálním dovednostem (toleranci, kompromisu, spolupráci). ZŠ Trmice implementuje pod supervizí partnerské školy z Anglie výukové metody osvědčené v zahraničí.

Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola za systematické vzdělávání Romů a jejich přípravu pro kvalifikované pozice pracovníků a pracovnic v sociálních službách.

V kategorii Obec-město za programy zaměřené na integraci romské menšiny do společnosti a aktivity ve prospěch romské komunity:

Velké Hamry za proaktivní, sociálně začleňující přístup vedení města k obyvatelům, a to po dobu již pěti let. V roce 2013 město uzavřelo lokální partnerství s Agenturou pro sociální začleňování.

V kategorii Osobnost – ocenění jednotlivce za dlouhodobou práci, která přispěla ke zlepšení postavení Romů:

Pavlína Halušková z Kostelce nad Orlicí, kde před čtyřmi lety založila družinu pro romské děti, v níž doučuje, nacvičuje divadlo a organizuje volnočasové aktivity. Přispívá k dobrému soužití mezi Romy, majoritou a obyvateli nedalekého uprchlického centra.

Jozef Miker, romský aktivista a jeden ze zakladatelů občanského sdružení Konexe. V Krupce poskytoval Romům pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech, mládež z ulice angažoval v hudební skupině De La Negra, spoluorganizoval protinacistické demonstrace.

Daniela Cincibusová z Mimoně, která úspěšně vychovala 22 dětí, z toho 15 romských. Dnes pracuje v organizaci Oblastní charita Most v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ralsku-Náhlově, která je největší sociálně vyloučenou lokalitou Libereckého kraje.

V kategorii Média – ocenění pro novináře nebo novinářku za objektivní nebo pozitivní informaci o romské problematice, za šíření pozitivního odkazu vzájemné tolerance a porozumění:

Tomáš Bystrý, dlouholetý redaktor Českého rozhlasu, který začínal v pořadu O Roma vakeren – Romové hovoří, přes dva roky působí v Centru zpravodajství Domácí redakce. Je příkladem pro další mladé Romy.

Alica Sigmund Heráková, pracovnice Muzea romské kultury toho času na mateřské dovolené. V komunikaci na sociální síti Facebook otevírá téma romské identity a posiluje romské sebevědomí mezi mladými lidmi.

Zdeněk Ryšavý, spoluzakladatel sdružení Romea a hlavní redaktor zpravodajského webu Romea.cz, který doplňuje zpravodajství mainstreamových médií informacemi, které tato média nechtějí nebo nedokážou poskytovat. Dlouho spoluvytvářel i tištěný měsíčník Romano Voďi.

V kategorii Čin roku za čin, který přispěl k záchraně života, letos nebude cena udělena.

Roma Spirit v ČR 2015 bude letos poprvé rozšířena o cenu v kategorii Romská kultura. Jedná se o ocenění za přínos pro romskou kulturu v oblasti jazyka, ústní slovesnosti, umění a dalších tvůrčích činností různých skupin a komunit Romů a Sintů v České republice. Cena bude udělena ve spolupráci s brněnským Muzeem romské kultury. Do užšího výběru postoupili:

Andrej Giňa, spisovatel, hudebník a organizátor kulturních akcí, pamětník romských tradic, který důsledně celá desetiletí psal romsky. Před několika dny zemřel ve věku 79 let.

Ladislava Gažiová, oceňovaná romská malířka s akademickým výtvarným vzděláním. Pracuje s romskou symbolikou, její význam však nekonzervuje, ale posouvá do nových kontextů.

Gejza Horváth, vynikající romský hudebník, desítky jeho písní mezi Romy zlidověly. Zároveň se věnuje pedagogické činnosti s romskou mládeží a píše prózu.

Poroty

V nominační porotě zasedli: Jan Balog (Palaestra, o. s.), Renáta Berkyová (Romea.cz), Karel Čada (sociolog), Hana Frištenská (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace), Lucie Fuková Horváthová (Slovo 21), Martina Horváthová (Slovo 21), Radek Jiránek (Agentura pro sociální začleňování), Cyril Koky (Krajský úřad Středočeského kraje), František Kostlán (publicista), Renáta Köttnerová (Krajský úřad Olomouckého kraje), Mikuláš Vymětal (evangelický farář), Margita Wagner (Rada vlády pro záležitosti romské menšiny), Pavel Štern (předseda poroty, Otevřená společnost). V porotě pro kategorii Romská kultura zasedli: Jana Horváthová (Muzeum romské kultury), Helena Sadílková (Romano džaniben), Pavel Oračko (Filharmonie Brno), Patrik Banga (Česká televize), Iveta Demeterová (Český rozhlas), Alica Heráková (Muzeum romské kultury)

O Roma Spirit

Cílem Roma Spirit je zviditelňovat a oceňovat jednotlivce, obce a komerční i neziskové organizace, kteří se aktivně podílejí na řešení nelehkých situací a zasazují se o pomoc Romům a dobré soužití v české společnosti. Autorkou myšlenky projektu Roma Spirit je paní Lubomíra Slušná-Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), která projekt realizuje na Slovensku. V roce 2015 budou ceny Roma Spirit udělovány již popáté, dříve byly prezentovány pod označením Gypsy Spirit.

Mezinárodní událost v České republice organizuje Nadace Michaela Kocába a Otevřená společnost o.p.s. Roma Spirit 2015 se konají pod záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky, Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, a Petra Uhla, novináře a politika.

Projekt se koná za finanční podpory Nadace ČEZ, společnosti ČEPS, US Embassy a Nadace Michaela Kocába. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálním partnerem Romea.cz.

Informace o Roma Spirit najdete na www.otevrenaspolecnost.cz/romaspirit2015 a www.romaspirit.eu.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26986
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003