Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 07:15

Nahlédněte do činnosti brněnských Nízkoprahových klubů Pavlač a Likusák
15-09-2015  Ratolest Brno


Stolní fotbálek (Foto: Ratolest Brno) Nezisková organizace Ratolest Brno se letos opět připojí k akci týdne nízkoprahových klubů prostřednictvím svých nízkoprahových klubů Pavlač a Likusák. Akce bude probíhat v týdnu 21. − 27. září a v tuto dobu bude přichystán program pro klienty i širokou veřejnost. Smyslem akce je seznámit širokou veřejnost, spolupracující instituce a odborníky s činností obou klubů.

Nízkoprahový klub Pavlač i Likusák (dále NK) se letos opět připojí k celorepublikové akci s názvem Týden nízkoprahových klubů, která se koná pod záštitou České asociace streetwork. Pro klienty i širokou veřejnost bude připraveno několik zajímavých aktivit, kterých se mohou zúčastnit.

NK Likusák má ve svých dvou pobočkách v Líšni i Lískovci připraveno několik aktivit. První den v pobočce v Novém Lískovci zve veřejnost v čase 14:00 a 18:00 na prezentaci služby a pro zájemce o službu bude připraven turnaj ve stolním fotbálku v prostoru před domem na adrese Koniklecová 5.

V úterý 22. září bude pro klienty a zájemce o službu uspořádán fotbalový turnaj se Salesiánským střediskem v Líšni, jež se bude odehrávat na hřišti poblíž tohoto střediska.

Míčová hra (Foto: Ratolest Brno) Ve středu 23. září bude probíhat v NK Likusák v Líšni den otevřených dveří v době od 11:00 do 19:00 hodin. V tuto dobu si mohou zájemci o službu, široká veřejnost i odborníci prohlédnout prostory klubu a získat další informace od zaměstnanců NK Likusák.

„Poslední den této akce, tj. ve čtvrtek 24. září, proběhne v NK Likusák oslava 11. narozenin klubu. Součástí bude i turnaj pro klienty ve stolním fotbálku o zajímavé ceny a drobné občerstvení,“ dodává Mgr. Zuzana Šťastná, vedoucí NK Likusák.

NK Pavlač zahájí týden nízkoprahových klubů v pondělí 21. 9. programem pro děti a mladé lidi v ubytovnách, kam sociální pracovníci v rámci streetworku pravidelně dochází.

„Naši klienti, kteří žijí v ubytovnách, mají velmi omezené příležitosti trávit aktivně, zajímavě a smysluplně volný čas, proto jsme se letos rozhodli takovou příležitost vytvořit. Nepůjde přitom o nic malého – v případě příznivého počasí zrealizujeme dva workshopy ve dvou brněnských ubytovnách. Děti a mladí lidé, kteří zde žijí, si mohou dát například battle v beatboxu anebo si vyzkoušet žonglování,“ představila část chystaného programu Mgr. Vladislava Vondrová, vedoucí NK Pavlač.

I úterní program 22. září bude věnovaný klientům – je pro ně nachystán odpolední výlet. Ve středu 23. září je připraven program pro klienty a jejich rodiče, kteří si mohou společně něco vyrobit, zároveň tato akce nabízí prostor pro bližší seznámení se s klubem, jeho pravidly a tím, co klub nabízí.

Poslední den programu, čtvrtek 24. září, bude v NK Pavlač den otevřených dveří. Ve dvou časech, 10:00 – 12:00 a 14:00 až 18:00 bude moci NK Pavlač navštívit široká veřejnost, spolupracující odborníci, studenti sociální práce, nebo třeba učitelé s žáky nedalekých základních škol. Ti si budou moci prostory klubu prohlédnout, mluvit se sociálními pracovníky a informovat se o tom, co jim může klub nabídnout.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26965
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003