Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 19.05.2022 09:52

Nová škola vyhlašuje 18. ročník soutěže Romano suno
12-04-2015  Nová škola


Předávání diplomu v soutěži Romano suno (Foto: Jana Šustová) Romano suno (Romský sen) je soutěž pro děti a mladé dospělé v romštině. Cílem Romano suna je podpořit užívání romštiny u nejmladší generace, dát jim příležitost použít romštinu tvůrčím způsobem a veřejně. Pro romské i neromské děti, které romsky nehovoří, avšak soutěže se chtějí účastnit, je zde možnost zpracovat daná témata výtvarně.

JAKÁ JSOU SOUTĚŽNÍ TÉMATA LETOŠNÍHO ROČNÍKU?

1. Miro nekšukareder ďives andre škola / Můj nejhezčí den ve škole
2. Karačhoňa the amari fameľija / Vánoce a naše rodina
3. Ko hin andre tiro dživipen nekfeder, soske? / Kdo je pro tebe ve tvém životě vzorem a proč?
4. So šaj keras – the o Roma the o gadže - avre dromeha, kaj pes amenge jekhetane te dživel feder? / Co by měli na sobě změnit Češi a co Romové, aby se nám společně žilo lépe?
5. Pisin, pal soste kames… / Volné téma

LITERÁRNÍ KATEGORIE

Hlavní soutěžní kategorií Romano suna je kategorie literární. S písemnou formou romštiny se děti setkávají minimálně. O to je pro ně vlastní psaní v romštině těžší. Proto tyto příspěvky oceňujeme nejvíce.
• Nejde o to, aby byl příspěvek perfektní, ale o to zkusit se vyjádřit v romštině. Proto není proti pravidlům nechat si s textem v romštině pomoci od někoho, kdo zná jazyk lépe.
• Příspěvky mohou být v próze i ve formě básně.
• Uvítáme, pokud soutěžící zašlou spolu s romským textem také český překlad.

KATEGORIE MLUVENÉHO SLOVA

Pro ty děti a mladé dospělé, kteří romsky umí, ale psaní v romštině je nepřitahuje, je připravena kategorie mluveného slova. Děti se mohou natočit na telefon nebo na foťák a pořídit tak buď jen zvukový záznam, anebo video se svým vyprávěním v romštině. Příspěvek může mít formu monologu, rozhovoru, reportáže, scénky.
• V této kategorii mohou soutěžit nejen jednotlivci. Videa či nahrávky mohou tvořit skupiny dětí. Ne však větší než 3 děti.
• Nahrávka musí být v romštině a musí jí být rozumět!
• Nahrávka nemůže být delší než 3 minuty.
• Pozor: Do soutěže nepřijímáme písničky!

VÝTVARNÁ KATEGORIE

Zde se mohou účastnit také děti, které romsky nehovoří. Výběr techniky ponecháváme zcela na účastnících samotných. Obrázky prosím opatřete jménem soutěžícího a názvem obrázku, i když povinné údaje budete posílat zvlášť.

V Romano sunu děti soutěží ve čtyřech věkových kategoriích:
• 1. - 3. ročník ZŠ
• 4. - 6. ročník ZŠ
• 7. - 9. ročník ZŠ
• střední škola

JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ:

Všechny příspěvky projdou rukama odborné poroty, která vybere příspěvky k ocenění. Tyto příspěvky budou publikovány ve sborníku Romano suno 2014 a na webu Nové školy, o.p.s. O nominaci dětí se dozvědí jejich kontaktní osoby do konce října. Nominované děti obdrží v průběhu listopadu dopis s pozváním na slavnostní vyhlášení vítězů Romano suna, které se bude konat v první půli prosince v Praze a kde děti obdrží vítězné ceny.

PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE:

• Uzávěrka přijímání literárních a výtvarných příspěvků je 30. června 2015.
• Uzávěrka kategorie mluvené slovo je 31. srpna 2015.
• Ke každému příspěvku do soutěže musí být uvedeny následující údaje:
jméno autora, školní ročník, adresa školy nebo organizace, ze které děti příspěvek posílají, kontaktní osoba (jméno, telefon, mail), název příspěvku a soutěžní téma.
• Příspěvky zasílejte elektronicky na marie.borkovcova@novaskolaops.cz nebo poštou (Nová škola, o.p.s, Křižíkova 344/6, 186 00 – Praha 8).
• Každý soutěžící může zaslat do soutěže více svých příspěvků i v rámci jedné soutěžní kategorie.
• Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže Nová škola o.p.s. je oprávněn jakkoli nakládat se zaslanými příspěvky.

Více informací o soutěži najdete na www.novaskolaops.cz. Na tomto webu najdete také videopozvánku do soutěže v romštině pro děti. Vřele vás i děti také zveme do skupiny přátel Romano suna: Romano suno – Aven andre na Facebooku.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26823
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003