Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 15:14

Úspěšní a pracující Romové nejsou výjimkami
30-03-2015  IQ Roma servis


Romská módní návrhářka Concettat v Itálii (Foto: Sergio Forte, Matrix) Třetí březnový týden měli možnost účastníci závěrečné bruselské konference projektu Roma MATRIX shlédnout netypickou fotografickou výstavu s Romy a o Romech. Ta byla vyvrcholením několikaměsíční celoevropské kampaně bojující neotřelými způsoby se stereotypy majoritní populace vůči nim.

Protirasistické mediální kampaně vytvářelo celkem šest partnerů v pěti evropských zemích. Patřil mezi ně také IQ Roma servis se svou kampaní „My pracujeme“, jež usiluje o zvýšení zaměstnanosti Romů a zaměstnavatele se snaží přesvědčit, že „Dát šanci stojí jen Vaše odhodlání“. Celoevropskou kampaň a její hlavní slogan „See the Person“ (Vnímej člověka) po celé Evropě navíc podpořila série více než 70 veřejných fotografických výstav.

„Spolu s dalšími partnery z deseti evropských zemí jsme se hned na začátku projektu domluvili, že se pokusíme pojmout tuto romskou protirasistickou kampaň i pro nás dosud neobvyklým způsobem. Taky Romové, kteří se hned od počátku účastnili plánovacích schůzek, zdůrazňovali, že je nutné je začít prezentovat jinak, než jen formou tradičních obrázků, jako jsou Romové, kteří tančí nebo zpívají, ze kterých se už stalo klišé. A že neustálým zobrazováním několika výjimečných romských osobností spíše posilujeme přesvědčení majority, že tyto pozitivní příklady jsou jen výjimkou.

Všichni se shodli na tom, že se tentokrát zaměříme na vytváření ‚překvapivě pozitivních‘ obrazů Romů, které budou konfrontovat nebo dokonce i šokovat a nabourávat zažité negativní názory na Romy. Že chceme, aby naše hlavní kampaň, i ty lokální, byly neotřelé, zábavné, nevzbuzující v ostatních pocity viny, ale nabízející řešení a víru, že žít spolu je možné,“ vysvětluje ideové pozadí kampaní Šárka Pólová, koordinátorka aktivit projektu Roma MATRIX v České republice.

Proto se například sada plakátů, která je k vidění na území severoitalského města Boloňa, snaží tamní majoritní veřejnost přesvědčit, že ačkoliv existují nezpochybnitelné rozdíly mezi lidmi s různými tradicemi, v běžném životě jsme si všichni velmi podobní. Prostřednictvím osobních výpovědí o každodenních zvyklostech zobrazených Romů, které jsou v podstatě totožné, jako u běžné italské populace, nabádá ostatní, aby „nehledali rozdíly tam, kde žádné nejsou“.

Kreativní koncept maďarské kampaně je zase založen video spotech, ve kterých hlavních postavy nosí neobvyklé masky a těší se v různých životních situacích (ve škole, v práci, v obchodě) běžnému zacházení a rovnému přístupu. Vše je uzavřeno momentem, kdy si herci masky svlékají a divák odhalí, že jedná o Romy. Klipy chtějí podpořit hlavní poselství kampaně o tom, že pro sociální začlenění opravdu žádné překážky nejsou, a to bez ohledu na etnicitu lidí, kterých se to týká.

Mariella v bulharské kampani Každý máme svůj sen (Foto: Romamatrix.eu) Bulharská kampaň zase užívá silný slogan „My nejsme výjimka“, aby ukázala, že pozitivní příklady pracujících a úspěšných Romů nejsou případy ojedinělými, ale že takových Romů je mnoho. Myšlenka kampaně vzešla přímo od skupiny zdravotních mediátorů, kteří se rozhodli bojovat proti rasistickým urážkám, kterých se jim pravidelně dostává, a to i navzdory jejich nepopiratelným odborným schopnostem a kvalifikaci. Série billboardů umístěná v jihobulharské Varně zase připomíná, že „Každý máme svůj sen“. A to i romské děti, které jsou na těchto plakátech vyobrazeni vždy „v převlečení“ za svou vysněnou budoucí profesi.

V Česku se kampaň „My pracujeme“ úžeji zaměřila na negativní předsudky a stereotypy, které brání Romům najít si zaměstnání. Skrze šest televizních spotů, speciální webové stránky, rádiové spoty a pořady a plakátovou i billboardovou kampaň prezentovala pozitivní zkušenosti, které mají zaměstnavatelé se zaměstnáváním Romů a snažila se dokázat dalším zaměstnavatelům i veřejnosti, že zde existují zaměstnavatelé, kteří se veřejně hlásí k tomu, že zaměstnávají Romy a nemají obavy přijímat je.

Tato jasně zacílená kampaň zaznamenala již v prvních měsících konkrétní výsledky. Šest klientů IQ Roma servisu si našlo novou práci díky burze práce na webových stránkách www.mypracujeme.cz, kam mohou romští uchazeči o práci nahrát přímo své profily a nabídnout tak svým potenciálním zaměstnavatelům své schopnosti a zkušenosti. Stránku se také pravidelně naučili navštěvovat naši spolupracující zaměstnavatelé, do jejichž řad přibudou každý týden minimálně dvě nové firmy, které se odhodlaly a rozhodly se dát šanci Romům.

Roma MATRIX, v jehož rámci byly kampaně realizovány, je evropský projekt, který si klade za cíl boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům a zvýšení jejich integrace skrze akční programy napříč Evropou. Roma MATRIX je veden Migration Yorkshire a je partnerstvím 20 organizací z 10 členských zemí EU, v nichž žije 85 % romské populace Evropské unie (více na stránkách www.romamatrix.eu). Projekt je finančně podporován programem Evropské unie „Základní práva a občanství“. Realizace kampaně v České republice byla spolufinancována příspěvky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Jihomoravského kraje.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26804
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003