Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.09.2023 17:18

Jak nám bylo dobře, a jak jsme se báli. Sociologická reflexe emocí v komunitní výstavě Khatar san?
26-11-2014  


Na výstavě Khatar san? - Odkud jste? (Foto: Jana Šustová) Ve čtvrtek 27. listopadu se v pražském klubu Utopia uskuteční diskuze se socioložkou Kateřinou Sidiropulu Janků na téma „Jak nám bylo dobře, a jak jsme se báli. Sociologická reflexe emocí v komunitní výstavě Khatar san?“ Klub se nachází na adrese Bělehradská 45, metro I.P . Pavlova, www.utopia.xf.cz).

V roce 2014 je postupně ve třech největších českých městech vystavována expozice s názvem „Khatar san? Jak Slovenští Romové přišli do českých zemí a co se dělo potom“. Na výstavách jsou představeni pamětníci poválečných příchodů Slovenských Romů do českých měst za prací. Celý proces sběru a přípravy výstavních materiálů, který započal v březnu 2012, je podroben etnografickému pozorování a analýze.

Socioložka Kateřina Sidiropulu Janků (Foto: Jana Šustová) V průběhu přípravy výstavních exponátů i výsledné podoby výstavy začalo vyvstávat, že neopominutelným aspektem celého procesu jsou emoce. Na jejich sociologickou reflexi v několika ukázkových situacích bude zaměřena prezentace pro Romistické utopie.

Prvním probíraným aspektem bude důstojnost a intimita, obavy o ohrožení důstojnosti pamětníků a zacházení s pocity osobní blízkosti v procesu vytváření výstavní hmoty.

Dále se diskuze bude věnovat tématu bezpečnosti a bezpečnostních obav. Kdo se čeho a o co v průběhu realizace výstavy bál, a jak je to možné sociologicky interpretovat. Představí proces vyjednávání pojištění výstavy, ale také komunikace s místní policií a zkušenosti z kustodské práce na výstavě.

Posledním tématem bude ladění celkového vyznění výstavního materiálu s ohledem na snahu vyhnout se tendencím k hodnotovému vyhrocování a politizaci veřejných prohlášení, která se týkají Romů. S tím souvisí sociologická analýza paměti a marginalizované paměti jako sociálního fenoménu, který se realizuje ve veřejném prostoru.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26697
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003