Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 07.06.2023 05:30

Vzpomínkový večer Největší úcta hudebníkovi připomene život a dílo primáše Eugena Horvátha
25-11-2014  Muzeum romské kultury


Eugen Horváth se synem Milanem (Foto: Muzeum romské kultury) Ve čtvrtek 27. listopadu udělí Muzeum romské kultury, s.p.o. cenu za rok 2014 nedávno zesnulému hudebníkovi Eugenu Horváthovi. Při této příležitosti proběhne od 17.00 h v prostorách muzea vzpomínkový večer pro jeho rodinu, přátele, ale také širokou veřejnost.

Během vzpomínkového večera pojmenovaného Jekhfeder paťiv lavutariske – Největší úcta hudebníkovi budou moci návštěvníci zavzpomínat na život a dílo Eugena Horvátha, vynikajícího romského muzikanta a primáše, který zemřel 24. října tohoto roku ve věku nedožitých 75 let. Součástí programu v přednáškovém sále muzea bude koncert rodinné kapely Horváthovců pod vedením Eugenova syna Milana Horvátha. Promítnuty budou také krátké hudební filmy z archivu České televize a medailon Eugena Horvátha z produkce Muzea romské kultury.

V rámci večera bude Eugenu Horváthovi in memoriam udělena Cena Muzea romské kultury za rok 2014. „Důvodem ocenění je jeho celoživotní oddanost romské kultuře, péči o hudební tradici Romů a její vlastní reprezentaci, za výjimečný hudební umělecký projev, a také za mnoholetou spolupráci s naším muzeem,“ dodává PhDr. Jana Horváthová, ředitelka.

Na oficiální část v přednáškovém sále naváže koncert kapely Horváthovců a volná zábava v muzejní kavárně Beng!. Vstup na celý program je zdarma.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26695
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003