Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 03.10.2023 09:39

Smutné výročí rozsudku D. H. připomíná, že se situace Romů v Česku ani po sedmi letech nezměnila
13-11-2014  Nadace Open Society Fund


Evropský soud pro lidská práva (Foto: www.echr.coe.int) Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v roce 2007 potvrdil, že romské děti čelí v českých školách diskriminaci a jsou nezákonně posílány do zvláštních škol. Dnes, sedm let od vyhlášení rozsudku, je podle Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013, vydávané Úřadem vlády ČR, situace stále špatná. Nadace Open Society Fund Praha proto upozorňuje řadou akcí na nutnost podpory rovného vzdělání pro všechny děti, včetně těch z nepodnětného prostředí sociálně vyloučených lokalit.

V rámci aktivit výročí rozsudku představí Nadace OSF příběh všech osmnácti účastníků kauzy D. H. a ostatní proti České republice, který zdokumentovala americká fotografka Stephanie Sinclair. Její výstavu s názvem „Jak ztratit další generaci“ můžete zdarma zhlédnout v hale Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1) až do 21. listopadu. Na fotografiích jsou zachyceni Romové a Romky, kteří byli neoprávněně přeřazeni do zvláštních škol. Dnes jsou již sami rodiči, kteří se snaží předejít tomu, aby jejich děti sdílely stejný osud.

„Fotografie jsou plné emocí a i beze slov přesně popisují beznaděj, kterou zažívají Romové v České republice. Odpíráme-li dětem kvalitní vzdělání na základě jejich barvy pleti, odsuzujeme je tak vlastně k budoucímu neúspěchu na trhu práce, k nemožnosti získat adekvátní zaměstnání,“ říká Štěpán Drahokoupil z Nadace Open Society Fund Praha.

Ve čtvrtek 13. listopadu pořádá Nadace OSF setkání romských vysokoškolských studentů a studentek s poslankyněmi Parlamentu ČR, kterým mladí Romové představí své pohledy a zkušenosti s českým vzděláváním. „Stále slýcháváme, že je nutné změnit postoj romských dětí a rodičů ke vzdělání, chybí však zmínka o tom, že změna je nutná na obou stranách - na straně dětí, ale také pedagogů,“ říká Andrea Červeňáková, absolventka sociální práce z Ostravské univerzity. „V našem školském systému chybí vzdělávání učitelů, kteří pracují s romským žákem či s dítětem cizinců. S tím souvisí také neochota učitelů si připustit, že změna je nutná i na jejich straně,““ dodává Červeňáková. V průběhu pracovní snídaně se romští studenti zároveň seznámí s názory poslanců k postavení romské menšiny v české společnosti.

TOSARUTNO CHABEN (romsky snídaně) se uskuteční v prostorách Poslanecké sněmovny, kde bude předcházet semináři seznamujícího poslance a poslankyně se „Strategií romské integrace do roku 2020“, kterou připravila Vláda ČR.

„V české společnosti je vůči romské menšině velmi negativní naladění založené i na mnoha předsudcích a mýtech. Každý příklad, který pomáhá k vyvrácení těchto předsudků a vzájemnému dialogu, je podle mne velmi potřebný," říká Markéta Adamová, předsedkyně Podvýboru pro lidská práva, která převzala nad akcí záštitu.

„Již 25 let se snažíme řešit soužití Romů a většinové společnosti a nejsme schopni nalézt funkční cestu. Proto pořádám seminář, který má za cíl zhodnotit návrhy v nejnovější vládní strategii integrace Romů a pokusit se odhalit její případná slabá místa," doplnila Adamová.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26670
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003