Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.03.2023 16:37

Mami, tati, já chci do školy!
17-07-2014  Slovo 21


Projekt Mami, tati, já chci do školy! (Zdroj: Slovo 21) O tom, že romské děti patří do základních, nikoliv do praktických škol, diskutovali pracovníci občanského sdružení Slovo 21 přímo s romskými rodiči. Tento projekt, který navázal na loňskou úspěšnost, informuje nejen o rozdílech mezi základní a praktickou školou, ale také o možných dopadech, které souvisejí právě se zařazením dítěte do základní praktické školy. Do projektu se zapojilo 160 romských rodičů a více než 180 dětí z deseti různých lokalit.

Projekt „Mami, tati, já chci do školy“ si klade za cíl, aby se romské děti zapojily do hlavního proudu vzdělávání a snížil se tak počet romských žáků v praktických školách. V celkem deseti městech ČR - Chomutově, Mostě, Ostravě, Bruntále, Mimoni, Rumburku, Praze, Trmicích, Nymburku a Slaném získali romští rodiče kvalitní informace nezbytné pro budoucnost jejich dětí.

Na workshopech se dozvěděli o svých právech a právech svého dítěte pomocí divadelních scének. Herci na různých modelových situacích vytvářeli opravdový příběh ze života. Příkladem jsou momenty, ve kterých romští rodiče při zápisu do školy narazí na stereotypní učitelku nebo situace, kdy ostatní členové rodiny věří, že praktická škola je pro děti tou nejlepší cestou.

Workshopů se zúčastnili také sami předškoláci, pro které byl připravený „dětský koutek“. S lektorkou vyplňovali nejrůznější pracovní listy a učili se vše, co je může potkat během zápisu do školy. Romským rodičům byl také promítnut úspěšný videoklip Nebuď dilino! z dílny Občanského sdružení Slovo 21, který má skoro 130 tisíc zhlédnutí na YouTube. Klip se snaží upozornit právě na segregaci romských dětí v českém školství.

Zhruba čtvrtinu všech dětí, které praktické školy navštěvují, tvoří Romové, ačkoliv jedinců s lehkou mentální retardací, jimž jsou tyto školy určeny, je v ČR diagnostikováno 2,6 % populace. Na základě rozsudku D. H. versus ČR, kdy v roce 2007 vyhrála skupina ostravských dětí žalobu, podanou k Evropskému soudu pro lidská práva za odepření plnohodnotného vzdělání, byla česká vláda povinna odstranit segregaci ve vzdělávání.

Výsledky šetření České školní inspekce z roku 2012 ale ukázaly, že ani po pěti letech od tohoto rozsudku se nepodařilo segregaci zcela vymýtit. Nadále tak vznikají na různých místech republiky segregované romské třídy, někde dokonce i školy. Velké procento romských rodičů má nedostatek informací o možnostech vzdělání svých dětí, což také přispívá k pokračující segregaci romských žáků v bývalých zvláštních školách.

„Řada romských dětí na současné nastavení systému doplácí, zažívá neúspěch, potýká se s předsudky učitelů a vyloučení z kolektivu spolužáků. Proto romské děti končí často v praktických školách, ačkoli intelektově by na klasické základní vzdělání dosáhli,“ říká Michal Miko, koordinátor projektu.

Intenzivními workshopy prošlo 160 romských rodičů (vloni to bylo 190 rodičů), kteří hrají hlavní roli při výběru vzdělání, jež následně ovlivňuje osud dětí. Od lektorů získali motivaci a cenné rady - například jak se bránit v situaci, kdy chce základní škola dítě neoprávněně umístit do praktické školy nebo kam se mohou obrátit s žádostí o pomoc, pokud se setkají s problémem ohledně vzdělávání svých dětí. Dozvěděli se také, jak připravit děti na zápis do školy a jak s nimi pracovat doma.

Vytvořila se tedy originální metodika, díky které se rodiče na workshopech aktivně podíleli. Více než 180 dětí (loni to bylo 213 dětí) se zapojilo do dílny pro předškoláky. V neposlední řadě se podařilo zapojit místní organizace, které budou vzniklou metodiku používat pro další práci s romskými rodiči. Projekt „Mami, tati, já chci do školy“ napomohl k emancipaci romských rodičů a k jejich podílení se na integraci dětí do běžného vzdělávacího systému.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26539
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003