Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 14:30

Pozvánka k účasti na projektu Prethodžipen – Překlad
15-07-2014  Markéta Zemenová


Propisky (Foto: Kristýna Maková) Studenti a překladatelé romského jazyka jsou zváni účasti na dvou vzdělávacích workshopech, které se konají v rámci projektu PRETHODŽIPEN-PŘEKLAD. Hlavní idea projektu spočívá v podpoře literárního transferu mezi romštinou a češtinou a tím i v podpoře postupného sbližování a vzájemného obohacování obou kultur prostřednictvím literatury.

Projekt PRETHODŽIPEN-PŘEKLAD probíhá pod záštitou Ústavu translatologie FF UK a za finanční podpory Úřadu vlády ČR. Jeho první fáze proběhla v roce 2012 a byla zaměřena na zmapování potřeb překladatelské činnosti mezi romštinou a češtinou.

Nyní probíhá druhá projektová fáze, jejímž cílem je rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti překladu mezi oběma jazyky. Je proto zaměřena především na studenty a překladatele romského jazyka. Výhledově je plánována ještě další, třetí fáze projektu, jejímž cílem by mělo být získání finančních prostředků na vyhotovení překladů konkrétních děl (z češtiny do romštiny nebo opačně).

Avizované workshopy budou zaměřené na stávající, ale i začínající či potenciální překladatele mezi romštinou a češtinou. Jejich náplň bude primárně praktická – bude se jednat o kombinaci překladatelské dílny, odborných prezentací, osobních konzultací s odborníky a neformálního přátelského setkání.

Náplní překladatelské dílny bude společná práce na překladu krátkého literárního textu. Účastníci si také budou moci přinést dílo, které právě překládají nebo které se chystají přeložit (ať už z češtiny do romštiny či opačně), a konzultovat zcela konkrétní překladatelské problémy s přítomnými odborníky z oblasti romistiky (Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D., Mgr. Alena Scheinostová) a translatologie (PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.) i s ostatními zúčastněnými kolegy. Bude rovněž prostor pro konzultaci výběru eventuálního vhodného textu k překladu. Dále bude možné vyslechnout několik prezentací zaměřených na specifika překladatelské činnosti a překládání z/do romského (menšinového) jazyka, na relevantní lingvistické a překladové příručky, pomůcky a rešeršní zdroje.

Obsah workshopů bude ještě možné přizpůsobit konkrétním potřebám a očekáváním zúčastněných – zájemcům bude po přihlášení rozeslán krátký dotazník, jehož cílem bude zjistit jejich odborný profil a také jejich hlavní preference a očekávání, která s workshopem spojují.

Na závěr dostane každý zúčastněný certifikát jako doklad o absolvování workshopu.

Termíny a místa konání workshopů: první workshop je naplánován na sobotu 11. října 2014. Místo konání bude upřesněno, rádi bychom je z hlediska dostupnosti přizpůsobili většině přihlášených účastníků. Druhý se uskuteční během listopadu 2014 v Praze v prostorách Jednoty tlumočníků a překladatelů. Workshopy budou koncipovány jako jednodenní s možností přenocování. Účast na workshopech je bezplatná, z rozpočtu uhradíme účastníkům cestovní náklady a zabezpečíme pro ně občerstvení, příp. též ubytovací náklady.

K účasti na projektu (prvním workshopu) se prosím přihlašujte do 31. srpna 2014 na e-mailové adrese utrlFFUK.Zemenova@email.cz. Na tuto adresu Markéty Zemenové z Ústavu translatologie FF UK se můžete obracet i v případě dotazů či připomínek.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26534
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003