Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 23:50

Začíná kampaň „I don't masturhate - Neukájím se nenávistí“
22-05-2014  Romea


I don't masturhate (Zdroj: Romea) Nenávistné projevy stále více zaplavují internet, otravují všechny, kteří chtějí používat internet pro zábavu, práci či hledání informací, a mají nebezpečný vliv na děti a mladé lidi. Nevládní organizace Romea proto přináší do ČR mezinárodní kampaň I don't masturhate – Neukájím se nenávistí, jejímž cílem je přispět k vytvoření přátelského a tolerantního online prostředí a eliminovat hejtování na internetu.

„Pomocí kampaně chceme aktivizovat uživatele internetu, kteří se s hejtováním setkávají, aby ho zesměšnili a odmítli tím, že nenávistné komentáře budou označovat hashtagem a slovíčkem #MASTURHATE. Tímto jednoduchým a výstižným označením pomohou identifikovat hejtry a zároveň se takto označené příspěvky z diskusí z vybraných zpravodajských webů objeví také na kampaňovém webu www.idontmasturhate.com,“ vysvětluje Zdeněk Ryšavý, ředitel ROMEA o.p.s.

„Nelze říci, že nenávist je na internetu pouze jakýmsi okrajovým jevem. Naopak různé formy nenávisti se tu objevují dnes a denně. Navíc jim mnohdy ani nelze uniknout a dostávají se i k lidem, kteří by se s nimi ze zásady odmítli seznámit,“ říká právník a politolog Štěpán Výborný ve studii Svoboda slova versus nenávistné projevy na internetu, jediné české odborné studii na toto téma, a dále dodává:

„Internet využili nejenom příslušníci radikálních subkultur, kteří takto mohou výrazně levněji propagovat své myšlenky, ale rovněž osoby, které pouze cítí zášť vůči určité minoritě – v ČR typicky k Romům. Představa beztrestnosti a všemožnosti (bez uvědomění si toho, že se nadále jedná o společenskou interakci) v úzkém sepětí s anonymitou vedla k masivnímu rozšíření nenávistných výroků tam, kde to internet umožňuje. V komentářích k aktuálnímu zpravodajství, při sdělování informací skrze sociální sítě (Facebook, Youtube), při rozesílání hromadných e-mailových zpráv apod. Nenávist se de facto stala pravidelnou součástí diskuzí o problematice menšin. A to i přesto, že většina hlasatelů záště by svá slova při veřejné diskuzi nepronesla z důvodu studu či obav o společenské odsouzení.“

Ne všichni si v plném rozsahu uvědomují důsledky svého nenávistného chování, velkému riziku jeho ovlivněním či nalákáním jsou vystaveni zejména mladí lidé ve věku 16-25 let, kteří jsou také primární cílovou skupinou kampaně.

Vzkaz mladým lidem proto posílá přes videospot na www.idontmasturhate.com například herečka Barbora Hrzánová: „Z vlastní zkušenosti vím, že myšlenka je rychlejší než tryskáč, že vyslovená myšlenka může velice ublížit a slovo může i zabíjet, takže až se budete připojovat na sociální sítě, buďte velmi obezřetní, co píšete, k čemu se vyjadřujete a jakým způsobem, protože byste mohli velice velice ublížit. Buďte obezřetní a nehejtujte! Díky.“

Natočením svého vyjádření podpořil kampaň také herec Václav Neužil: „Pryč s cikánama! Podpis: Anonym. Ty vole tak z něho fakt bleju! Podpis: godzila. Jen malá ukázka hejtů z internetových diskusí, i když používat pojem diskuse v tomto kontextu je přinejmenším nepřesné, spíš by se hodilo spojení žumpa negativní energie. Lidi, nedělejte to, protože každá nenávist se ve finále obrátí proti vám a z negativní energie, jak známo, vznikají jen nemoci, vředy, nádory. Nechci hejtovat hejtaře, jen nabízím jistou výměnu: za urážky, výhružky a nenávist – otevřenost, lásku a vyspělost.“

Kampaň vítá také PhDr. Štefan Matula, PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie: „V pozadí skoro každého hejtování se skrývá nenávist – hluboká, intenzivní emoce vyjadřující zaujatost, nepřátelství a odpor vůči jinému člověku, skupině lidí nebo i neživým věcem v našem okolí. Pojí se s potřebou škodit a způsobovat bolest. Na druhé straně obvykle když někoho nenávidíme, nenávidíme v něm něco, co je přímou součástí nás. Kampaň, která teď začíná, je velkou šancí poskytnout lidem, kteří svou nenávist kompenzují tímto způsobem, zpětnou vazbu a pochopení hlubších souvislostí.”

“Slovo MASTURHATE vzniklo změnou jednoho písmena”, vysvětluje Michal Moravec, jeden z dvojice autorů původního projektu přihlášeného do PR soutěže Young Lions Competition 13 a dodáva: “Hledali jsme podobná slova k Hate a došli jsme až k Masturhate. Celé to sedělo k tomu, co chceme vyjádřit.” Spoluautor Michal Hornický komentuje: “Hejtr je pro mě člověk, který negativně, nekonstruktivně a zaslepeně komentuje cokoli, co se kolem něho děje a co není v souladu s jeho hodnotami a přesvědčením.”

#masturhate je mezinárodní kampaň slovenské pobočky Open Society Foundation otvorenej spoločnosti ve spolupráci s ROMEA o.p.s. (ČR), Prospect Hungary (Prospect Műhely Alapítvány, Maďarsko), M-MEDIA Diversity Mediawatch (Rakousko) and Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Itálie). Více informací najdete na www.idontmasturhate.com.

Videa:
Barbora Hrzánová – http://youtu.be/aqvuRvHpCZM
Václav Neužil - http://youtu.be/90CZ-KZTjhg
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26478
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003