Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 06.12.2022 22:07

Žádost o stipendia pro romské vysokoškolské studenty je nutné podat do 26. května
20-05-2014  Romea


Logo Romského vzdělávacího fondu Blíží se uzávěrka stipendijního programu RMUSP Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškolské studenty, kteří studují v bakalářském, magisterském a doktorandském programu (v prezenční nebo kombinované formě, bez omezení věku žadatelů) a to pro akademický rok 2014/2015. RMUSP nabízí v otevřené akademické soutěži stipendium romským studentům, kteří jsou občany nebo mají trvalý pobyt ve 13 zemích střední a východní Evropy včetně Česka.

Veškeré informace a pokyny REF SP pro akademický rok 2014/2015, kritéria způsobilosti a výběru žadatelů, jsou zveřejněny na stránkách Romského vzdělávacího fondu v angličtině, češtině a 12 dalších národních jazycích. Informace jsou dostupné prostřednictvím uvedeného odkazu: http://www.romaeducationfund.hu/pokyny-rmusp.

Stipendium RMUSP je určeno na pokrytí výdajů spojených se studiem jako např. na úhradu učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na pokrytí životních nákladů. Výše stipendia je vypočítána na základě částky 80 eur na akademický měsíc.

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronickou formou skrze online systém pro podávání žádostí (OAS), který naleznete na oficiálních webových stránkách Roma Education Fund (na konci pokynů k programu RMUSP). Vše je dostupné také v češtině.

POZOR - uzávěrka pro podávání žádostí je 26. května 2014 ! Žádosti nebude možné podat po uzávěrce!

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Ivu Hlaváčkovou na e-mailové adrese stipendia.romea@gmail.com nebo na tel. čísle: +420 604 132 897.

Koordinátorem stipendijního programu v České republice je ROMEA o. p. s.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26473
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003