Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.11.2021 19:04

Začíná 17. ročník literární soutěže v romštině Romano suno – Romský sen
09-04-2014  Nová škola


Obrázek ze soutěže Romano suno V úterý 8. dubna u příležitosti Mezinárodního dne Romů vyhlásila Obecně prospěná společnost Nová škola 17. ročník literární soutěže v romštině Romano suno – Romský sen. Soutěže se každoročně účastní stovky dětí a mladých dospělých. Jejich díla nabízejí neotřelé pohledy nejen na jejich životy, ale i na okolní společnost. Letos budou moct navíc nově soutěžící přispívat i mluveným slovem.

Literární a výtvarná soutěž Romano suno (Romský sen), vyhlašovaná každoročně obecně prospěšnou společností Nová škola, vstupuje do sedmnáctého ročníku. Od roku 1996 oceňuje žáky základních a středních škol, kteří ovládají romštinu nejen v mluveném, ale i v psaném projevu.

Smyslem soutěže je umožnit dětem popsat svět kolem sebe vlastníma očima a uplatnit znalost romštiny také ve veřejném prostoru, kde se běžně nevyskytuje. Většinové společnosti pak pomáhá poznat svět romských dětí a mladých dospělých. Soutěž zároveň zvyšuje povědomí o možnostech romštiny.

„Myslím, že by to měla znát i ta většinová společnost a velmi často by zásadně změnila svůj názor,“ shrnula po četbě literárních příspěvků jejich možný přínos pro veřejnost patronka soutěže Táňa Fischerová.

Obálka sborníku ze soutěže Romano suno 2013 Publicistka a romistka Karolina Ryvolová, členka literární poroty Romano suno, popsala svou zkušenost v soutěži takto: „Romano suno je pro mě příležitost nahlédnout do duše romských dětí a náctiletých, kteří nebojácně popisují svou každodenní drsnou realitu. I když soutěžící zasílají také spoustu veselých příspěvků, které co do kvality romštiny mohou být klidně lepší, drsné příběhy z ubytoven, dětských domovů a nepřátelského školního prostředí se mi zadírají pod kůži a zůstávají se mnou dávno po ukončení soutěže. Moje hlavní poznání za uplynulé dva roky v porotě je to, že romské dítě přestává být dítětem daleko dříve než neromské a nesnadnost svého postavení ve společnosti přijímá s nadhledem hodným stoika. Taková pokora mě naplňuje posvátnou úctou.“

Pro mnohé ze soutěžících je jejich příspěvek vůbec první zkušenost s psanou podobou romštiny. Romština sice popsanou gramatiku i pravopis má, až na naprosté výjimky se ale nikde neučí. Oproti obvyklým tvůrčím potížím se tak děti píšící do Romano suna popasovávají například s úskalím, jak zapsat romské hlásky, které má romština navíc oproti češtině.

Při vědomí rychlého ústupu romštiny (v nejmladší generaci mluví romsky třikrát méně Romů než v generaci nejstarší) jsme se letos rozhodli obohatit Romano suno o další komponentu – mluvené slovo. Cílem je snížit náročnost a oslovit tak pro soutěž ještě více dětí facebookové generace. Nově mohou děti do Romano suna přispívat záznamy rozhovorů, reportážemi, scénkami či vyprávěnými příběhy.

Každoročně si soutěžící mohou vybrat buď z navrhovaných témat, anebo zvolit téma vlastní. Témata letošního ročníku se soutěžící dozvěděli 8. dubna – na Mezinárodní den Romů, kdy byla soutěž vyhlášena. Témata jsou následující:

- Gejľas mange suno... (Zdál se mi sen...)
- Šunen, so pes mange ačhiľas! (Poslouchejte, co se mi stalo!)
- Miro peršo kamiben (Moje první láska)
- Kaj pes dikhav tel biš berš? (Jak si sám sebe představuju za dvacet let?) -
- Sar pes dživlas čirla u sar pes dživel akana? (Jak se žilo dříve a jak se žije - dnes?)
- Kamav lačhe znamki? (Záleží mi na známkách?)
- O demonstraciji prekal o Roma andre amaro foros (Protiromské demonstrace v mém městě)

Romano suno má tři soutěžní kategorie:

- literární kategorii
- kategorii mluveného slova a
- kategorii výtvarnou.

Na samotnou tvorbu mají čas do konce školního roku (27. června 2014). Slavnostní vyhlášení nejlepších literárních, orálních i výtvarných příspěvků proběhne na konci kalendářního roku. To nejlepší se také objeví (s českým a anglickým překladem) ve sborníku Romana suna 2014.

Soutěže se každoročně účastní stovky dětí ze základních a středních škol po celé republice. „V roce 2013 dorazilo do Nové školy 338 příspěvků, z nichž porota vybrala 40 vítězů ve čtyřech věkových kategoriích. O vítězných příspěvcích rozhodovala romsko-česká porota, v níž zasedli například prozaička Iveta Kokyová, básnířka Renata Berkyová či výtvarnici Ladislava Gažiová a Antonín Střížek.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

8. duben byl ustavený jako Mezinárodní den Romů na výročí zakládající schůze Mezinárodní romská unie v roce 1971, kde byla mimo jiné i ustanovena podoba romské vlajky a mezinárodní hymny.

Více o soutěži najdete na www.novaskolaops.cz.

Ukázka ze soutěže Romano suno:

(...) Andre škola mange arakľom kamaratka la Andrea. Hiňi Čechiňa a hin igen lačhi. A na asal mandar, hoj som romaňi. Varesave čhavendar darav. Koškeren man, hoj som romaňi čhaj. Ale mange jekh. Savi uľiľom, ajsi som. A the som rado, hoj som romaňi čhaj. Sar džav avri ta man ladžav, hoj o Čechi pre ma dikhena, phenena peske, hoj khandav. Aľe me na khandav a ňikaske nič na kerav.
Akana ke amende khere vareso namištes. E daj le dadeha pes vesekedinen a kamen pes te rozdžal. A kolestar me igen darav. Paťav, hoj doperla mištes, bo sako rat man mangav le Devleske. Andre khangeri man darav te phirel, ta man modľinav korkori, hoj man ňiko te na dikhel.
(Anežka Cinová, ZŠ praktická, Česká Lípa, 6. ročník, 1. místo v druhé kategorii v Romano suno 2013)

(...) Ve škole jsem si našla kamarádku Andreu. Je to Češka a je opravdu bezva a vůbec se mi nesměje, že jsem Romka. Některých dětí se bojím. Ti mi za to nadávají. Ale mně už to nevadí. Jaká jsem se narodila, taková jsem a jsem vlastně ráda, že jsem Romka. Spíš se stydím, když někdy jdu po městě a lidi na mě koukají a někteří řeknou, že určitě smrdím, i když nesmrdím a nikomu nic nedělám.
Teď je to u nás doma divné. Mamka se pohádala s taťkou a chtějí se dát rozvést. Toho se moc bojím. Snad to dopadne dobře. Každý večer se modlím k Bohu. Do kostela se bojím chodit, tak se modlím doma, aby mě nikdo neviděl.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26427
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003