Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2022 20:15

V Liberci se konala konference o asistentech pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
27-02-2014  Agentura pro sociální začleňování


Asistent pedagoga pomáhá dívce ze 7. ročníku (Foto: Amnesty International) Dne 25. února 2014 se na Krajském úřadě v Liberci konala konference na téma „Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – jejich role při posilování inkluzivity vzdělávacího systému“. Konferenci pořádal Krajský úřad Libereckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Na konferenci vystoupili radní Libereckého kraje pro oblast sociálních věcí Petr Tulpa, ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Václav Strouhal, Michaela Vencová z odboru vzdělávání ministerstva školství a další.

Příklady dobré praxe využití asistentů pedagoga představili zástupci ze ZŠ Kutná Hora - Kamenná stezka 40, ZŠ Osečná, ZŠ Frýdlant, ZŠ Dr. F. L. Riegra - Semily. Zbyněk Němec z o.p.s. Nová škola na konferenci představil webové stránky www.asistentpedagoga.cz.

Asistenti pedagoga slouží jako jeden z nástrojů, které pomáhají vyrovnávat a odstraňovat handicapy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, a udržet je tak v běžných školách. Asistenti pomáhají učiteli přímo ve výuce, individuálně se věnují dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby, či na sebe mohou přebírat některé povinnosti učitele, aby se dětem mohl individuálně věnovat on. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (tedy i děti sociálně znevýhodněné) se tak mohou vzdělávat v jedné třídě společně s ostatními.

Na konferenci bylo přítomno přibližně 100 zástupců odborné veřejnosti, kteří se shodli na námětech pro další společnou práci – ve formě výměny zkušeností mezi asistenty pedagoga a pedagogy v Libereckém kraji i na každoroční konferenci na toto téma, která by mapovala vývoj situace využití asistentů pedagoga v hlavním vzdělávacím proudu.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26356
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003