Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 06:40

Předškolní kluby Předškolák a Motýlek připravují teplické děti na vstup do školy
21-02-2014  Jana Švecová


Předškolní klub v Teplicích-Trnovanech (Foto: Dana Machová) Předškolák a Motýlek, to jsou názvy klubů pro předškolní děti v teplických Trnovanech a Proseticích, kde se na vstup do základní školy připravují děti, které školku nikdy nenavštěvovaly. Oba kluby provozuje v rámci projektu „Hrajeme si a učíme“ Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže.

Do klubů chodí děti, které neznají tvary, mají velmi chudou slovní zásobu a pravidelný řád ve škole je pro ně nový. Školní program od 1. třídy pak nestíhají a některé díky tomu přestupují brzy na základní školu praktickou. Řešením je nízkoprahové předškolní vzdělávání, o které se Salesiánské středisko Štěpána Trochty snaží již několik let.

Své letité zkušenosti popisuje Dana Machová, vedoucí předškolního klubu: „Důvody, proč maminky neposílají své děti do školky, jsou různé, např. nedostatek financí rodiny, přeplněné mateřské školy nebo často také nezájem rodičů o předškolní výchovu svých dětí, protože to nepovažují za důležité.“

Předškolní klub v Teplicích-Trnovanech (Foto: Dana Machová) Terénní pracovnice navazují kontakt s rodinami přímo v domácnostech, snaží se je motivovat k tomu, aby dítě posílaly do předškolního klubu. „Středisko má i zkušené romské terénní pracovnice a to pomáhá. Díky programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity pro rok 2014 a díky podpoře Nadace Karla Janečka se nám podařilo rozšířit předškolní klub na tři dopoledne v týdnu,“ říká ředitelka Salesiánského střediska Vendulka Drobná.

Od ledna se podařilo zapojit do předškolního klubu dvě romské asistentky v Proseticích, a tím se zvýšila důvěryhodnost naší činnosti u romských maminek. „Zprávy o našem působení se šíří, maminky se ozývají samy. Často to jsou maminky, které k nám do klubu chodily samy jako děti. To platí především o prosetickém klubu Motýlek,“ připomíná ředitelka Drobná.

A jak vypadá praktická činnost Salesiánského střediska při realizaci tohoto projektu? Kromě výchovně vzdělávacího procesu v samotném středisku děti dostávají 1x týdně úkol na doma. Tím se do činnosti zapojují také rodiče. „Snažíme se děti motivovat také tím, že za pravidelnou docházku a plnění domácích úkolů dostávají malou odměnu“, doplňuje Dana Machová, vedoucí předškolního klubu a celého projektu.

Oba kluby, Motýlek i Předškolák, navštěvuje v současné době 12 dětí, celkem se tedy projektu účastní 24 dětí. Všichni spolupracovníci na projektu věří, že se jim podaří všechny děti řádně připravit na povinnou školní docházku.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26351
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003