Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.09.2022 07:45

Salesiánské středisko v Teplicích získalo cenu Gypsy spirit 2013
17-12-2013  Jana Švecová


Ředitel Salesiánského středisko Štěpána Trochty v Teplicích Ladislav Nádvorník přebírá cenu Gypsy Spirit z rukou Kálmána Mizseie (Foto: Kristýna Maková) Letošní ceny Gypsy spirit jsou rozdány. Mezi vítězi je i Salesiánské středisko Štěpána Trochty v Teplicích. Odborná porota, ve které zasedl mezi jinými Michael Kocáb a Kálmán Mizsei, ocenila jeho dlouhodobý přínos pro zlepšování životních podmínek a začleňování Romů v České republice.

Slavnostní vyhlášení cen moderované Leljou Abbasovou se uskutečnilo dne 10. prosince 2013 v Pražské křižovatce u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Projekt Gypsy Spirit po tříleté přestávce opět ocenil organizace a osobnosti v šesti kategoriích. Salesiánské středisko si odneslo ocenění za příklad dobré dlouhodobé praxe v oblasti integrace Romů.

Ladislav Nádvorník (Foto: Kristýna Maková) „Středisko i jeho ředitele, Ladislava Nádvorníka, znám již dlouho,“ vysvětluje Hana Uhríková, koordinátorka teplického občanského sdružení Nová Ves, která naše středisko na tuto cenu nominovala. „P. Nádvorník po 15 letech končí jako ředitel a odchází pracovat pro Romy v Ostravě. V Teplicích zanechává dvě funkční střediska s celotýdenním programem a tým spolupracovníků, který bude pokračovat v jeho cestě. Za ocenění jsem moc ráda. Vyjadřuje i náš velký dík za jeho práci.“

Cenu předával Kálmán Mizsei, ředitel Romské agendy, který se podílí na koordinaci programů nadace Open Society souvisejících s Romy. „Mám moc velkou radost, v tak velké konkurenci jsem to opravdu nečekal,“ svěřuje se se svými pocity Ladislav Nádvorník. „Cena je pro nás odměnou za patnáctiletou mravenčí práci. Děkuji všem našim zaměstnanců, kteří měli odvahu jít do nejistoty této práce.“ Ze zkušeností si je jistý, že dlouhodobá práce opravdu přináší plody. „Dnes pracujeme již s druhou generací romských obyvatel. Děti, které naše středisko kdysi navštěvovaly, k nám dnes vodí své děti. Mají už zkušenost, že s námi budou jejich děti v bezpečném a dobrém prostředí,“ vysvětluje svoje přesvědčení L. Nádvorník.

V kapli Salesiánského střediska v Teplicích (Foto: Jana Šustová) Salesiánské středisko v Teplicích se od roku 1999 snaží podporovat pozitivní rozvoj dětí, a to již od předškolního věku. Zvláštní pozornost věnuje dětem, které si těžko hledají své místo ve většinové společnosti. Často se jedná o romské děti. Místo potulování po ulicích mohou trávit volný čas ve volnočasových a nízkoprahových klubech v Trnovanech a Proseticích. Můžou si tu napsat úkoly do školy, vybít si energii v tělocvičně, vyzkoušet si v dramatickém kroužku různé reálné životní situace a zažít mnoho legrace při jiných kroužcích i akcích.

„Jde nám ale hlavně o to, aby se tu mladí lidé stávali dobrými lidmi a poctivými občany,“ doplňuje poslání střediska L. Nádvorník, „a aby je společnost vnímala pozitivně. Ale zároveň aby i oni sami prožívali svůj život jako dobrý.“

Skutečná pomoc dětem není možná bez spolupráce s celou rodinou. O ni se středisko snaží skrze sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V jejich rámci podporuje rodiče při výchově, pomáhá jim vyřizovat dokumenty, doprovází je do různých institucí, snaží se ulehčovat komunikaci se školou a nabízí další činnosti potřebné pro to, aby dítě mělo v rodině bezpečné a podnětné prostředí.

Irena Drevňáková (vpravo) získala cenu Gypsy Spirit (Foto: Kristýna Maková) Kromě salesiánského střediska si letošní ceny Gypsy spirit odneslo také občanské sdružení Romodrom za úspěch při rušení romských ghett, město Kadaň za rychlé zavedení podpůrných programů pro sociálně slabé ve vyloučené čtvrti Prunéřov nebo romský spisovatel a publicista Emil Cina (in memoriam). Za dlouholetou publikační činnost věnovanou lidským právům, migrantům a Romům získal první místo novinář František Kostlán ze sdružení Romea. V kategorii Čin roku byla oceněna Irena Drevňáková, čtyřiadvacetiletá matka tří malých dcer, která zachránila pět lidí z havarovaného auta v rybníku.

Gypsy spirit realizuje Nadace Michaela Kocába a Otevřená společnost, o. p. s. Letošní ročník se konal pod záštitou Veřejného ochránce práv, JUDr. Pavla Varvařovského, a Dagmar Havlové. Podporu vyjádřila také komisařka OSN pro lidská práva, Navanethem Pillay: „S velkým potěšením vítám iniciativu Gypsy spirit. Tyto příklady nám dávají naději, že společně můžeme zajistit plnohodnotný přístup Romů v Evropě k jejich nezpochybnitelným právům.“ Více informací o projektu Gypsy spirit 2013 je možné najít na www.gypsyspirit.eu.

Záznam z předávání cen odvysílá Česká televize v neděli 29. prosince 2013 ve 13:00 na ČT2.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26295
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003