Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.09.2022 06:08

Obrnice triumfovaly v soutěži Rady Evropy s přístupem k integraci Romů
24-10-2013  Agentura pro sociální začleňování


Na sídlišti v obci Obrnice (Foto: Filip Jandourek) Obrnice zaznamenaly výrazný úspěch na mezinárodní scéně. Obec zvítězila v soutěži Evropského sdružení měst a regionů pro začleňování Romů, jež je orgánem Rady Evropy. Projekty severočeské obce zaměřené na plnohodnotné zapojení Romů a sociálně slabých rodin do společenského života a na odstraňování bariér mezi komunitami odborná porota vyhodnotila jako nejlepší především pro jejich inovativní přístup.

Obrnická starostka Drahomíra Miklošová si cenu převezme 30. října při slavnostním ceremoniálu v sídle Rady Evropy ve francouzském Štrasburku. Iniciativu obce starostka zároveň detailněji představí ostatním účastníkům soutěže.

Obrnická starostka Drahomíra Miklošová (Foto: Khalil Baalbaki) Cena symbolizuje pevné odhodlání municipalit chránit práva menšin. Na základě prezentace oceněných projektů organizátoři soutěže sestaví přehled osvědčených postupů, jež mohou pozitivně inspirovat další obce a samosprávy v zemích EU.

„Ocenění nás samozřejmě velmi potěšilo. Bereme jej jako potvrzení, že jsme se rozhodli pro správnou cestu. Léty nahromaděné a neřešené problémy v soužití starousedlíků s romskou komunitou paralyzovaly veškeré snahy o rozvoj a zvelebení obce. V součinnosti s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR a s našimi příspěvkovými i neziskovými organizacemi se nám podařilo najít účinný recept a dlouhodobé problémy, když ne eliminovat, tak alespoň minimalizovat. Romy jsme zapojili do veřejně prospěšných prací a zároveň je přesvědčili, aby se nestranili společenských, kulturních či sportovních akcí. Velmi se nám v tomto ohledu osvědčili terénní sociální pracovníci a programy prevence kriminality,“ uvedla Miklošová.Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci žije necelých 2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich muži, ženy a děti romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým problémem Obrnic, současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci změnit.

Obec s ročním rozpočtem zhruba 40 milionů korun získala dosud dotace v celkové výši kolem 132 milionů korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o granty vedla i k úspěchu v práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech těžce zadluženi. Z příspěvků ministerstev či EU se například podařilo opravit základní a mateřskou školu, vybudovat kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, či zapojit zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26202
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003