Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 23.03.2023 09:29

Příklad kvalitní spolupráce s držitelem značky Ethnic Friendly zaměstnavatel
21-10-2013  IQ Roma servis


Předávání certifikátu Ethnic Friendly zaměstnavatel (Foto: IQ Roma servis) V dubnu 2013 získala dm drogerie markt s.r.o. značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. Jedná se o ocenění zaměstnavatelů, hlásících se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování. Na základě úspěšného šetření, jež provedla certifikující organizace IQ Roma servis, o.s., byla společnosti značka udělena.

Navázaná spolupráce mezi certifikovanou společností a občanským sdružením v průběhu roku aktivně pokračuje a přináší potenciál pro zprostředkování zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným, s nimiž občanské sdružení pracuje.

Povedlo se například společně domluvit spolupráci při poskytování dobrovolníků z řad zaměstnanců dm drogerie markt pro různé akce IQ Roma servis. Ještě významnějším počinem je však aktivní nabídka volných pracovních míst pro klienty Centra poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servis. Zatím se spolupráce daří.

Vedoucího personálního rozvoje dm drogerie markt s.r.o. Ing. Jiří Peroutka, řekl:

"Dm si váží všech spolupracovníků, kteří poctivě pracují a podílejí se svou činností na úspěších naší společnosti, bez ohledu na jejich pohlaví, náboženské vyznání nebo etnickou příslušnost. Rovný přístup ke všem spolupracovníkům je pevnou součástí filozofie dm, proto se naši zákazníci nebo obchodní partneři mohou u nás setkat i s příslušníky jiných národností nebo etnických menšin. Naše dosavadní zkušenosti s klienty doporučenými IQ Roma servis, o.s. hodnotíme velmi pozitivně. Váží si nabídnuté pracovní příležitosti, přistupují k práci svědomitě a pomáhají vytvářet harmonický, dobře fungující pracovní tým. S IQ Roma servis, o.s. budeme i v budoucnu pokračovat ve spolupráci při obsazování případných volných pozic."
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26198
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003