Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 07.06.2023 08:16

V Teplicích se uskutečnilo setkání zaměstnanců salesiánských středisek pracujících s Romy
24-09-2013  Jana Švecová


Setkání zaměstnanců salesiánských středisek pracujících s Romy  (Foto: teplice.sdb.cz) Ve dnech 23. a 24. září 2013 hostil teplický hotel Payer celostátní konferenci na téma „Výchova a vzdělávání romských dětí“. Zúčastnilo se jí přes 40 sociálních pracovníků a pedagogů z Ostravy, Havířova, Českých Budějovic, Plzně, Teplic a bulharské Staré Zagory. Seminář organizovaný Salesiánským střediskem Štěpánem Trochty měl za cíl vyměnit si dobré zkušenosti se začleňováním romské menšiny do majoritní společnosti.

Účastníky konference přivítala na počest teplického rodáka Julia Payera česká polárnice Alexandra Bernardová. S tématem konference je úzce spjata, sama se dříve jako teplická rodačka zapojovala do činnosti salesiánů pro romské děti.

„Máme obavy z protiromských demonstrací v některých městech,“ přiblížil smysl konference Mgr. Ladislav Nádvorník, ředitel salesiánského střediska v Teplicích, „a chceme se poučit ze zkušenosti druhých. Našim partnerům v Českých Budějovicích se například povedlo iniciovat tzv. kulatý stůl ze zástupců města, neziskových organizací, Policie ČR i dalších složek. Konkrétními kroky tak přispěli ke zklidnění situace na sídlišti Máj.“

Setkání zaměstnanců salesiánských středisek pracujících s Romy  (Foto: teplice.sdb.cz) Do konference přispěli odborníci v oblasti výchovy a vzdělávání romských dětí. Vysokoškolský pedagog Mgr. Pavel Kuchař, Ph. D. se zamýšlel nad otázkou romské integrace: „První předpoklad je, aby Romové věděli, kdo jsou a znali svou identitu. Druhý bod vyžaduje aktivní účast Romů na překonání své izolace. Nutným předpokladem k tomu je však třetí bod – aktivní vytváření podmínek ze strany vlády a majoritní společnosti.“ Jeho slova podpořila svojí sedmnáctiletou praxí v terénu v Ostravě i romistka Mgr. Iva Pellarová: „Hodnoty Romů jsou jiné, ale je možné je pochopit. Když se budeme řídit jen podle našich majoritních vzorců, nebude to fungovat.“

Účastníci hodnotili jako velmi přínosné také zkušenosti Mgr. Marie Gottfriedové, ředitelky Základní školy v Trmicích. Vyplývá z nich, že zásadní pro úspěch při výchově a vzdělávání (nejen) romských dětí je spolupráce s celou jejich rodinou. Konference byla zakončena přednáškou Doc. Michala Kaplánka, Th.D., ředitele Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické a teologické JABOK v Praze. Ve svém příspěvku vyzdvihl potřebu reflektovat v sociální a pedagogické praxi i specifickou spiritualitu Romů.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty se snaží prostřednictvím pedagogických a sociálních programů přispět k lepšímu začleňování romské menšiny v Teplicích již řadu let. Více informací o jeho činnosti je k dispozici na webové stránce www.teplice.sdb.cz.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26142
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003