Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.11.2022 23:13

Stop předsudkům! Stop Čechům!
02-09-2013  DOX


Centrum současného umění DOX a iniciativa Čechy v ČR nechceme pořádají veřejnou diskuzi věnovanou problematice chování české společnosti vůči etnickým menšinám. Bude se konat ve středu 4. září od 18 hodin v DOXu (Poupětova 1, Praha 7).

Debata poukazuje na alarmující stav postojů českých občanů k dalším obyvatelům České republiky. Ty se často vyznačují předsudečným jednáním, neslušností, v některých případech až agresí a nenávistí. Slouží jako model chování, ve kterém jsou vychovávány generace dětí a mladých lidí, a dlouhodobě tak představují závažný společenský problém. Jak ukázaly severočeské události z roku 2011 plné protiromských pochodů, a potvrzuje i současná situace regionálních nepokojů, stojíme před nepřehlédnutelným problémem, který bychom měli aktivně řešit.

Iniciativa Čechy v ČR nechceme dokázala poukázat na téma nesnášenlivého chování ironizující a vtipnou formou. Díky ní problematiku znovu uvedla do médií i mezi širokou veřejnost. Také centrum DOX dlouhodobě aktivní i veřejnou činností upozorňuje na tuto problematiku a prostřednictvím výstavních a debatních programů klade nepříjemné otázky týkající se našich občanských postojů. Proto i připravovaná podzimní výstava centra DOX nazvaná Kde domov můj?, zabývající se tématem domova a pojmy s ním souvisejícími, reflektuje problematiku postavení menšin v české společnosti. Na výstavě budou mimo jiné prezentovány vybrané karikatury postavy typického Čecha, tak jak jej vidí čeští umělci, například skupina Ztohoven či komiksová kreslířka ToyBox. Ty vznikly právě na popud spolupracující iniciativy.

Cílem večera je společnou debatou připravit několik základních bodů, jež budou tvořit doporučení pro českou vládu ve vztahu jejího chování k menšinám v ČR. Na základě mediální rešerše skupin, vůči kterým je adresováno nejvíce agresivních a předsudečných zpráv, bude diskuze zaměřena zejména na reflexi postavení romských a ukrajinských obyvatel a osob muslimského vyznání.

Diskutují:
Selma Muhič Dizdarević (Český helsinský výbor, FHS UK)
Bronislav Ostřanský (Orientální ústav AV ČR)
Markus Pappe (nezávislý publicista)
Vojta Lavička (hudebník)

Vstup: zdarma

Rezervace: trubacova@dox.cz
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26063
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003