Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 12.08.2022 17:03

Jak se věří za separační zdí?
25-08-2013  Magdaléna Trusinová


Pastor Dalibor Pešta v kostele v Ostrovanech (Foto: Magdaléna Trusinová) EU vyzvala k okamžitému stržení separační zdi, která v Košicích odděluje Romy a majoritní obyvatele. Na víru lidí za zdí ve slovenských romských osadách a na spiritualitu Romů zaostřuje Magdaléna Trusinová.

Poslech pořadu v mp3

Většina Romů na Slovensku se hlásí ke křesťanství. Víru v Boha berou jako něco naprosto samozřejmého. V posledních desetiletích působí v mnohých osadách nová náboženská hnutí. Třeba v osadě u Ostrovan je asi dvousetčlenný sbor Apoštolské církve. Bohoslužby vede Dalibor Pešta, romský pastor ze Sabinova.

„Romové milují Ježíše, oni milují Boha,“ říká romský pastor Dalibor Pešta a přitom nezastírá, že někdy „přicházejí těžkosti“. Například vysoká nezaměstnanost. Nebo nějaké selhání. „Romové mají pokoru, přijdou a prosí o odpuštění. A my jim dáváme novou šanci, protože ji dává Bůh. Všem lidem bez rozdílu, aby změnili své životy,“ doplňuje Dalibor Pešta.

Konvertité k Apoštolské církvi mluví o novém životě, což znamená třeba vzdát se alkoholu nebo nechávat své děti pokřtít až v dospělosti. V osadě žijí také věřící, kteří se hlásí k římskokatolické církvi. Ale vadí jim, že nemohou chodit do kostela s lidmi z Ostrovan. Kněz pro ně slouží mše v komunitním centru.

Libuše Bílá šla na mši do komunitního centra i do kostela Apoštolské církve jen ze zvědavosti: „Kněz i pastor říkají to samé. Je to jedno. Ale lidé v kostele si pomáhají. Když se třeba dozví, že někdo nemá co jíst, udělají sbírku a každý mu něčím přispěje. To se mi líbí. Že si navzájem pomáhají.“

„Pán Ježíš šel k lidem“

V Roškovcích působí římskokatolický kněz z nedaleké farnosti, pod kterou sice osada nespadá, jenže o romské věřící by se jinak nestaral nikdo. „Řekl jsem si, že ne ovce mají jít za pastýřem, ale pastýř za ovcemi,“ vysvětluje kněz.

Spolu s věřícími opravil kostelík na kraji osady, kde se mše nesloužily celé roky. Teď pracují na zvelebení jeho okolí včetně hřbitova. Romové v Roškovcích se na jedné straně podílejí na liturgii, na druhé straně si udržují některé tradiční prvky své spirituality. Patří k ní například víra v existenci duchů zemřelých nebo zvláštní vztah ke křtu.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/26043
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003