Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.06.2022 14:52

Čtyři české neziskové organizace získaly Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013
01-07-2013  Nadace Erste


Všech 35 výherců ceny Erste za sociální přínos (Foto: Nadace Erste) Čeští zástupci uspěli v konkurenci téměř 2 000 projektů z 13 zemí Evropy. Na slavnostním udílení cen za přínos sociální integraci získaly čestné uznání a finanční odměnu ve výši 16 000 eur čtyři české neziskové organizace - Muzeum romské kultury, Pragulic: Poznej Prahu jinak!, In IUSTITIA a Lata.

Slavnostní udílení Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 proběhlo 27. června ve Vídni. Celkem bylo oceněno 35 organizací ze 13 středoevropských zemí (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Rakousko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko), které se zabývají a usilují o sociální integraci znevýhodněných skupin. Jako odměnu za svůj přínos si výherci mezi sebou rozdělili 616 000 eur.

Cena Nadace Erste za sociální přínos - Mořský ježek (Foto: Nadace Erste) „České neziskové organizace prokázaly, že jejich práce v oblasti sociální integrace, ať už se jedná o etnické menšiny, mentálně a fyzicky postižené, závislé osoby, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, migranty či jiné, je výjimečná a zaslouží si mezinárodní ocenění. A to zejména v době ekonomické krize, kdy všechny organizace bojují o přežití a jejich další fungování je nejisté. Je skvělé, že navzdory tomu stále přichází s novými inovativními a efektivními projekty,“ uvedla Hana Šilhánová, nezávislá porotkyně.

Každá ze čtyř vítězných neziskových organizací získala za svou práci finanční odměnu ve výši 16 000 eur, profesionální PR podporu po dobu dvou let (2013 – 2015) a možnost účasti na seminářích Akademie Nadace ERSTE. V průběhu následujících dvou let budou moci všichni finalisté (136) absolvovat také řadu školení a seminářů, které jim mohou pomoci dále růst a rozvíjet se.

Čeští zástupci zvítězili s těmito projekty:
• „Komplexní práce se sociálně znevýhodněnými romskými dětmi a jejich rodiči“ - Muzeum romské kultury (Brno)
• „Poznej Prahu jinak!“ - Pragulic: Poznej Prahu jinak! (Praha)
• „In IUSTITIA - Právní pomoc obětem násilí z nenávisti!“ - In IUSTITIA, (Praha)
• „Ve dvou se to lépe táhne“ - Lata (Praha)

Doučování romských dětí v Muzeu romské kultury (Foto: Nadace Erste) „Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci byla poprvé udělena před šesti lety. Jejím cílem je ocenit neziskové organizace ve střední Evropě, které usilují o sociální integraci znevýhodněných osob. Všem neziskovým organizacím a lidem, kteří s nimi spolupracují, chceme poděkovat a vzdát holt jejich práci. Je nutné představit široké veřejnosti výsledky jejich práce a ukázat, jak důležitou roli hrají v občanské společnosti, zvláště v dnešní hektické době. Všichni potřebujeme pozitivní příklad lidské soudržnosti, všichni můžeme přispět a změnit věci kolem nás,“ uvedla Doraja Eberle, předsedkyně představenstva Nadace ERSTE.

35 vítězů (30 cen, 4 zvláštní Ceny poroty, 1 laureát Ceny za praxi) vybrala mezinárodní porota ze 136 finalistů, které předvybrali regionální experti na sociální integraci z téměř 2 000 přihlášených projektů.

První cenu a 40 000 eur získala organizace Malí lidé z Rumunska se svým projektem „Nebojím se!“.

Více informací o Ceně Nadace ERSTE za přínos sociální integraci naleznete na webových stránkách www.socialintegration.org.

Krátké představení vítězných projektů z Česka:

„Komplexní práce se sociálně znevýhodněnými romskými dětmi a jejich rodiči“ - Muzeum romské kultury (Brno)

Romská komunita v Brně-Zábrdovicích se potýká s chudobou, úroveň bydlení a hygienické podmínky jsou špatné. Děti jsou ve školách segregovány a jejich rodiče jim nemohou pomoci, neboť sami mají špatné vzdělání. Muzeum romské kultury navázalo blízký vztah se zdejší komunitou a snaží se odstranit segregaci ve vzdělávacím systému. Díky projektu se do státních mateřských a základních škol dostaly desítky dětí. Muzeum provozuje předškolní klub, doučování, poskytuje finanční podporu na pořízení školních pomůcek a pořádá pro rodiče workshopy, kde vysvětluje důležitost vzdělání. Díky projektu mají tyto děti větší šanci získat vyšší vzdělání. Sami rodiče založili neformální skupinu, kde si navzájem vyměňují své zkušenosti a komunikují se zástupci škol. www.rommuz.cz

„In IUSTITIA - Právní pomoc obětem násilí z nenávisti!“ - In IUSTITIA (Praha)

„In IUSTITIA“ je první a jediné poradenské centrum pro oběti násilí z nenávisti v České republice. Bylo založeno v roce 2009, poté co v ČR proběhla série protiromských demonstrací, která ukázala, že tato služba chybí. Oficiálně termín „násilí z nenávisti“ neexistuje a trestní zákoník tento druh zločinu chápe pouze v kontextu rasové nebo národnostní otázky, nezahrnuje další ohrožené skupiny, jako jsou LGBT, senioři nebo handicapovaní. Centrum nabízí právní a sociální poradenství obětem verbálního nebo fyzického násilí v souvislosti s barvou pleti, vyznáním, sexuální orientací, věkem nebo politickými názory. Centrum nepomáhá pouze obětem násilí z nenávisti, ale identifikovalo potřebu politické změny, nastavilo konstruktivní vztah s policií, vytvořilo model pro sběr dat a vybudovalo síť neziskových organizací, které usilují o další zlepšení situace. www.in-ius.cz

„Ve dvou se to lépe táhne“ - Lata (Praha)

Ohrožené děti a mládež, často ze sociálně slabých rodin se sklonem k návykovým látkám, jsou na okraji zájmu společnosti. Lata je jedinou organizací, která pomáhá mladým lidem ve věku 13-26 let zvládat krize pomocí podpory vrstevnického dobrovolníka. Současně je pro každého vytvořen individuální plán. V rámci projektu „Ve dvou se to lépe táhne“ mladí lidé spolupracují s dobrovolníky a sociálními pracovníky, od kterých se učí, jak se vypořádat s obtížnými situacemi. Zároveň klienti nabývají zpět svou sebedůvěru. V roce 2011 bylo do projektu zapojeno 116 klientů, 86 dobrovolníků a proběhlo 1 145 setkání. Mnoho klientů zůstalo i po uplynutí základní doby šesti měsíců, což dokazuje, jak důležitou roli tento projekt v jejich životě hrál. www.lata.cz

„Poznej Prahu jinak!“ - Pragulic: Poznej Prahu jinak! (Praha)

U zrodu projektu sociálního podnikání Pragulic stáli tři studenti Univerzity Karlovy. Cílem je zvýšit povědomí o lidech bez domova a zaměstnat je jako průvodce. Zároveň je možné projekt vnímat jako pracovní terapii a společenskou rehabilitaci. Každá z tras je unikátní a reflektuje osobní příběh průvodce. Turisté tak navštíví jak pražské památky, tak i městská zákoutí, squaty a místa, kde se pohybují lidé bez domova. Během prvních 3 měsíců proběhlo 43 prohlídek, kterých se zúčastnilo 247 zákazníků a 7 lidí bez domova díky tomu našlo stálé zaměstnání. Projekt je soběstačný, výtěžek z prohlídek pokryje provozní náklady. Team Pragulic plánuje podobné prohlídky i v dalších městech, uvažuje i o zahraničí. www.pragulic.cz

Absolutní výherce: „Nebojím se!“ – Malí lidé, Rumunsko

Projekt „Nebojím se!“ pomáhá dětem s rakovinou pochopit a vyrovnat se se svou nemocí. V roce 2010, kdy byl projekt zahájen, nemělo 400 nově diagnostikovaných dětí k dispozici žádnou psychologickou pomoc. Byly nemocné a osamocené, nerozuměly tomu, co se s nimi děje. Jedinou oporou jim byli jejich rodiče, které nastalá situace také citově zasáhla. Zaměstnanci a dobrovolníci z organizace Malí lidé pracují v sedmi nemocnicích, které se zabývají léčbou rakoviny. Vysvětlují dětem jejich situaci, hrají si s nimi a vypráví jím příběhy, které mají pobyt v nemocnici zpříjemnit. Děti se méně bojí a, jak maskot projektu naznačuje, bojují pak se svou nemocí jako lvi. www.thelittlepeople.ro
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25858
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003