Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.06.2022 21:26

Pouť ke svaté Kali Sáře v jihofrancouzském městečku Saintes-Maries-de-la-Mer
24-05-2013  Jana Šustová

Kostel v Saintes-Maries-de-la-Mer

Interiér kostela v Saintes-Maries-de-la-Mer

Soška Kali Sáry v kryptě kostela

Detail sošky

Lidé v kryptě u sošky Kali Sáry

Soška Kali Sáry v kryptě kostela

V podzemní kryptě je velké teplo od stovek hořících svíček

Svíčky s obrázkem sv. Sáry

Svíčky s obrázkem sv. Sáry

Truhla s ostatky svatých Marií se 24. května po lanech spouští z horní kaple dolů na oltář

Na lana se přivazují kytice

Ostatková truhla téměř nad oltářem

Po spuštění ostatkové truhly na oltář vynesou Romové sošku sv. Sáry z krypty, projdou kostelem a ulicemi městečka

Procesí přichází na pláž

Procesí se soškou vstupuje do moře za doprovodu mužů z Camargue na koních

Procesí se vrací zpět do kostela

Procesí se vrací zpět do kostela

Procesí se vrací zpět do kostela

Procesí se vrací zpět do kostela

Sošky sv. Marie matky Jakubovy a Marie Salomé

Tyto sošky se nesou k moři v procesí 25. května

Poutě se zúčastňují také biskupové

Poutě se zúčastňují také biskupové

Poutníci uctívají ostatky sv. Marie matky Jakubovy a Marie Salomé

Poutníci uctívají ostatky sv. Marie matky Jakubovy a Marie Salomé

Městečko je během poutě plné karavanů

Všude se hraje a zpívá

V kulturním centru jsou vystavena díla romských umělců

Výstava modelů historických typů romských tábořišť v různých zemích

Výstava modelů historických typů romských tábořišť v různých zemích

Na výstavě nechybí ani obrazy a fotografie

Paní Thérèse Chevalier, prezidentka Sdružení Romů a jejich přátel v Saintes-Maries-de-la-Mer (Association saintoise des gitans et de leurs amis) vytvořila mozaiku o dějinách Romů

Na pouti jsou každoročně i ženy v tradičních krojích kraje Camargue

Poutníci uctívají ostatky sv. Marie matky Jakubovy a Marie SaloméThe original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25839
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003