Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 26.09.2023 23:35

Jana Poláková z Muzea romské kultury: Sloučení muzea by Romové považovali za krok proti integraci
08-04-2013  Martin Veselovský


Jana Poláková z Muzea romské kultury (Foto: Jana Šustová) Vláda chce šetřit. Tvrdí, že chce šetřit i na vlastním provozu a provozu svých organizací. Lidé na ministerstvu kultury dostali nápad, že právě kvůli šetření by nebylo marné sloučit své dvě příspěvkové organizace, konkrétně Moravské zemské muzeum a Muzeum romské kultury. Ministerstvo to komentuje jako běžný krok, který na běhu obou institucí nezanechá stopy. Vedení Muzea romské kultury tvrdí: "Obě instituce jsou jako oheň a voda. Společně nemůžou nikdy fungovat a fakticky by to znamenalo zánik Muzea romské kultury."

Jana Poláková z Muzea romské kultury je hostem Martina Veselovského v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu

Poslech v mp3

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Začíná Dvacet minut, přeji vám dobré odpoledne. V brněnském studiu Českého rozhlasu sedí etnoložka Jana Poláková, pověřená vedením Muzea romské kultury. Dobrý den do Brna.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V čem je vlastně, paní Poláková, problém v tom úmyslu nebo vůbec v tom nápadu začlenit Muzeum romské kultury do Moravského zemského muzea?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Víte, Muzeum romské kultury vzniklo v roce 1991 jako občanské sdružení, vzniklo jako iniciativa romských i neromských víceméně nechci říkat dobrodruhů, ale nadšenců a jako takové potom v roce 2005 transformovalo do státní instituce. Chápu kroky, které mají vést k ekonomické úspoře, ale Muzeum romské kultury nepředstavuje pouze nějakou v uvozovkách státní organizaci. Muzeum hraje velkou a významnou roli v integraci Romů do české společnosti a také v jejich etnoemancipaci a jako takové není institucí pouze českou, ale celosvětovou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon etmoemancipace?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Pod pojmem etnoemancipace si můžeme představit například snahy o uvědomění si vlastní identity etnické. Možná, že by to některým mohlo připadat, jako že je to krok zbytečný nebo zvláštní, proč si uvědomovat, kam patřím, jsem-li Čech, Vietnamec, Ukrajinec nebo Rom, nicméně musíme vzít v úvahu vlastně historii romskou a to, že Romové dlouhou dobu byli na pozadí veškerého zájmu, veškeré snahy států nebo tehdejších státních útvarů začlenit Romy do společnosti. Romové jako národnostní menšina byli u nás uznání až v devadesátých letech, do té doby byli považováni za sociálně patologickou, například sociálně patologickou skupinu, takže ta etnoemancipace je opravdu konkrétně u Romů velmi důležitý krok k tomu, aby byli ochotni se zařadit do společnosti se vším všudy, aby byli ochotni se integrovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. Tak, jestli jsem to správně pochopil, vám by prostě přišlo začlenění vašeho muzea do Moravského zemského muzea v podstatě o nějaký sestup o stupeň dolů, prostě byste byli jen součástí normální muzejní instituce?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Určitě. Jak už jsem naznačovala, muzeum ze začátku bylo, pardon, neziskovou organizací a i když v současné době je státní instituce, tak muzeum nefunguje pouze jako paměťová instituce tak, jako funguje každé běžné muzeum. Naše muzeum se nachází uprostřed sociálně vyloučené lokality v Brně, někdy se ta lokalita nazývá Bronx a i když procentuálně už v současné době zde nejsou zastoupeni pouze Romové, tak je zde výrazná většina romského obyvatelstva a jak už jsem říkala, je to místo sociálně vyloučené.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, paní Poláková.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pořád ještě jsem úplně nepochopil, v čem by byl problém, kdyby se vším tím, kde vaše muzeum sídlí, s tím, že je to prostě příspěvková organizace ministerstva kultury a tak dále, kdyby byla formálně začleněná do jiného jaksi rozsahem většího muzejního celku?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Už se k tomu dostávám, on to byl delší úvod.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
My právě máme vlastně jednu částečností takzvaně sociálně edukační. My se vlastně orientujeme na to, abychom pomáhali dětem z nejbližšího okolí začleňovat se do českého vzdělávacího systému, máme individuální doučování, máme dětský muzejní klub a vlastně tahle práce už je skutečně sociální a je de facto mimo hlavní proud vlastně té činnosti paměťových institucí. A zrovna konkrétně o tuto činnost, která je velmi dlouhodobě u nás vlastně rozvíjená v muzeu, tak máme obavy, že by vlastně při sloučení mohlo dojít k jejímu snížení, ne-li úplnému ukončení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proč myslíte, že by se tak stalo?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Není to součást činnosti paměťové instituce a Moravské zemské muzeum deklaruje a vystupuje, tedy pokud já vím jako Brňák, jako paměťová instituce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Radiožurnál má k dispozici vyjádření prvního náměstka ministryně kultury Františka Mikeše a on v tom vyjádření píše, cituji: "Sloučením se na obsahu činnosti muzeí nic nezmění. Náprstkovo muzeum je součástí Národního muzea, kdo to ví?" ptá se. "Muzeum romské kultury se tak bude dále jmenovat, jenom dostává možnost využívat výhod administrativního a informačního zázemí ve společném celku, což bude pro zřizovatele, tedy ministerstvo kultury, znamenat úsporu a pro samotné Muzeum romské kultury větší možnosti pro reprezentaci sama sebe." Nemá pravdu,

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Myslím si, že větší možnost reprezentace sama sebe muzeum sloučením s Moravským zemským muzeem nezíská. Naše muzeum je na úplně stejné úrovni, co se týče tady těch možností. Naše muzeum je známé i v zahraničí. Navštěvují nás pravidelně zahraniční návštěvy, velvyslanci v naší zemí různých států a podobně, takže po téhle stránce si myslím, že bysme získali nějak extrémně vyšší možnosti, tak to bysme určitě nezískali. Co se týče toho zaručení vlastně té činnosti, tak myslím si, že zde vlastně není vůbec řečeno, o které činnosti se jedná, o které činnosti se mluví. Mluvímeli o činnosti muzejní, nebo mluvímeli právě i o té složce nemuzejní. Ono bohužel problém tady u té složky takzvané nemuzejní, což je právě ta sociálně edukační práce, je to, že může být kdykoliv řečeno toto není hlavní směr, kterým by se mělo muzeum ubírat, a tudíž nebudeme dál na tento směr přispívat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, už to bylo několikrát řečeno, vaše muzeum pobírá jako příspěvková organizace peníze z rozpočtu ministerstva kultury a kde je řečeno, že prostě se to nestane, i když budete samostatná instituce, že si prostě váš zřizovatel to rozmyslí a řekne edukativní činnost prostě není vaše hlavní činnost, soustřeďte se na zejména tu muzejní.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
To samozřejmě není. Tady je spíš asi důležité si uvědomit, že velká část nás jako Muzeum romské kultury nás považuje jako určitého reprezentanta romské komunity nejenom v České republice, ale i obecně světové. A máli skutečně být nějak deklarována integrace Romů do společnosti, tak muzeum je velmi dobrý prostředek, ať už by ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, jenom abych to úplně ..., pardon, paní Poláková, abych to úplně pochopil. Vy říkáte, že jaksi začlenění romského etnika do společnosti by mělo být deklarováno tím, že budou mít samostatné muzeum své romské historie. Není to naopak, nebylo by spíš zajímavé mít tu instituci prostě uprostřed instituce jiné, která reprezentuje tu většinou společnost?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Jako na to můžu odpovědět jedinou větou já si to nemyslím, nemyslím si ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já na to můžu odpovědět jedinou otázkou, proč si to nemyslíte?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Je to asi z toho důvodu, že se v romské komunitě dlouhou dobu pohybuji a předpokládám, nechci říkat, že vím, ale předpokládám, jak by na toto vlastně Romové zareagovali. Oni prostě k tomu muzeu mají vztah takový, že je to jejich, jejich muzeum, je to muzeum Romů a pokud by došlo k nějakému sloučení, tak by to považovali za krok proti romské integraci, za krok proti nim samotným.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Opravdu?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Opravdu si to myslím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, etnoložka Jana Poláková, pověřená vedením Muzea romské kultury je dnes jejich hostem. Řekněte mi, paní Poláková, vlastně proč vůbec ten nápad, protože zatím ta věc, o které se bavíme, je ve formě řekněme plánu nebo nápadu, který není ještě úplně specifikován. Tak proč vyvolala tak podrážděnou reakci?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
No, ten důvod je asi patrně ten, který už jsem říkala, a to vlastně to, že Romové opravdu muzeum považují za své, za svoji reprezentaci a ten vztah vlastně Romů k majoritě je v dnešní době hodně komplikovaný. Uděláli se nějaký krok, ať už je v jakékoliv sféře proti Romům, může být vnímaný velmi negativně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy chápete to, o čem ministerstvo říká, že to je kvůli šetření ta úvaha o sloučení dvou muzejních institucí, jako krok proti Romům?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já ze své pozice samozřejmě nemůžu toto vnímat jako krok proti Romům, chápu to jako součást snahy o ušetření. Ale mámli se držet vlastně toho usnesení, tak rozhodně toto nelze chápat jako nějaké likvidování duplicit nebo něčeho jako ..., už to slovo duplicita znamená, že je tady něco několikrát, ale Muzeum romské kultury je naprosto výjimečná organizace, a to nejenom u nás, ale dá se říct, že v takovém měřítku, v jakém vlastně má sbírky a jaké má expozice, tak je jediné v Evropě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vůbec to nerozporuji, ptám se čistě jen teď vlastně na technickou stránku věci, protože, když znovu čtu to vyjádření náměstka ministryně kultury, pane Mikeše, ve kterém on říká: "Muzeum romské kultury se bude dále jmenovat Muzeum romské kultury a jenom dostává možnost využít, řekněme, toho zázemí Moravského zemského muzea." Tak co by prostě principiálně bylo špatně na tom, že by na budově, ve které sídlíte, kromě cedule s nápisem Muzeum romské kultury bylo ještě, já nevím, Moravské zemské muzeum napsáno?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Myslím si, že už by toto muzeum Romové nepovažovali za svůj stánek, za svého reprezentanta.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to je váš odhad?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Toto předpokládám. Já jsem nedělala žádný výzkum, žádnou statistiku, nic takového, ale toto skutečně z postoje našich návštěvníků a vůbec čistě ze zkušenosti, kterou mám v romské komunitě, tak předpokládám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdyby na to nakonec došlo, kdyby opravdu tyto dvě instituce byly sloučeny, tak, jak byste se k tomu třeba vy postavila?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Musím se přiznat, že nad takovou věcí neuvažuji, protože si zatím vůbec nechci připouštět, že by se něco takového stalo, takže bohužel na tohle musím asi odpovědět nevím, opravdu nemám tušení, jak bych se k tomu postavila. Pokud myslíte mě osobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já osobně bych asi byla velmi zklamaná a nejsem si jistá, jestli bych v té instituci byla schopná a ochotná dál pracovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ten řekněme důvod, proč vůbec ministerstvo kultury nebo lidé z tohoto ministerstva něco podobného začali vymýšlet, je podle jejich slov snaha ušetřit peníze, ušetřit prostě peníze, které jsou teď vynakládány na dvě příspěvkové společnosti. Je to platný důvod z vašeho pohledu? Vy víte, jak minimálně vaše instituce funguje, kolik to stojí peněz ročně, tak bylo by to ušetření tak velké, jak zatím ministerstvo kultury říká,

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já nevím, jakou částku ministerstvo kultury uvádí v případě vlastně našeho sloučení. Celá ta částka, kterou vlastně má ministerstvo na základě lednového usnesení vlády ušetřit, je 15 milionů korun a to sloučení naší instituce s Moravským zemským muzeem by přineslo úsporu plus minus milion korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na čem by se dalo ušetřit, na té administrativní části nebo na čem?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Pakliže by muzeum skutečně pracovalo nadále tak, jak deklaroval pan náměstek, to znamená, že by činnost zůstala zachována, tak by v podstatě pravděpodobně přestalo pracovat několik zaměstnanců, co se týče především takové té ekonomickosprávní stránky, takže by se jednalo o platy těchto zaměstnanců.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když vidím vyjádření například vaší předchůdkyně nebo respektive dámy, která donedávna instituci Muzea romské kultury vedla, která tvrdí, že obě instituce, že Moravské zemské muzeum a vaše muzeum, jsou jako oheň a voda, že společně nemůžou fungovat a fakticky by to znamenalo zánik Muzea romské kultury, co to znamená, jak si to mám přebrat, co to znamená oheň a voda?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já myslím, že tohle byste asi měl adresovat, tuhle otázku, přímo paní kolegyni, která se takto vyjádřila. Fakt je ten, že naše muzeum tím, že fungovalo dřív jako obecně prospěšná společnost, tak opravdu funguje vlastně na poněkud jiné bázi. My, i když jsme státní příspěvková organizace, tak například máme tu část, která se věnuje sociálně edukační činnosti, máme financovanou především z projektů, takže vlastně i ta činnost i ta výše dobrovolnosti, kterou do toho vkládají naši pracovníci, ta obětavost a i když to možná zní divně, i když má spoustu lidí představu o muzeu jinou, tak ten vklad vlastního času do toho je hodně vysoký a nemám ponětí, já jsem v Moravském zemském muzeu nepracovala, takže vůbec nemám tušení, jakým způsobem tam vlastně probíhá práce. Nicméně myslím si, že opravdu kdokoliv dělá v oblasti, která se věnuje romské tématice, tak musí být nějakým způsobem prostě naladěný na takovou trošku v uvozovkách neziskovou práci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Komunikujete nějak s ministerstvem kultury a říkáte jim svůj názor vůbec na ten úmysl sloučit obě instituce?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Samozřejmě já jsem měla několikrát schůzku s různými zástupci ministerstva kultury a samozřejmě jsem všechny informovala o našem postoji, pochopitelně vlastně vypracovávám informace podle toho, jak jsem požádána, nicméně vlastně v současné době žádné zprávy o dalším postupu nemám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, etnoložka pověřená vedením Muzea romské kultury je dnes ve studiu Českého rozhlasu. Dnes u příležitosti zároveň Mezinárodního dne Romů Agentura pro sociální začleňování zveřejnila výsledky průzkumu o zobrazování Romů v médiích. Četla jste ty výsledky nebo viděla jste je?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já se musím přiznat, že jsem včera úplně lehce zahlédla informaci o počtu ghett, které se zvyšují, který se zvyšuje v dnešní době. Protože i včera jsem pracovala, včera jsem přednášela na filmovém festivalu Jeden svět, tak jsem bohužel neměla to nějak pročíst zevrubně. A dnes celý den od rána vlastně běhám a organizuji společně samozřejmě s kolegy Mezinárodní den Romů, oslavy Mezinárodního dne Romů u nás Brno, takže dnes jsem zcela mimo internet a mimo jakékoliv zprávy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když bych to velice zhruba shrnul celou tu analýzu a celý ten výzkum, tak mluví o tom, že česká média zobrazují Romy a romské etnikum velice povrchně, velice často jaksi udávají ve zbytečném kontextu fakt, že centrem toho dění je někdo romské národnosti a tak dále. Vy byste s takovou interpretací souhlasila, anebo se řekněme tenhle ten postoj už lepší?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Já bych zřejmě použila jiné vyjádření, ale zase na druhou stranu musím říct, že coby etnolog, tak zas tady k tomu nemám takový vztah, že bych to nějak výrazně zkoumala. Myslím si, že ten vztah médií k Romům býval lepší v určitém období. Například v devadesátých letech byl, bych řekla, katastrofální a bohužel v současné době jakékoliv pozitivní příklady jsou slušně řečeno neprezentovatelné anebo málo prezentované, nejsou prostě to, co lidi táhne, každý chce slyšet nějakou senzaci, každý chce slyšet, co se komu stalo a říct si fajn jsem rád, že na tom nejsem tak špatně. Takže to zřejmě souvisí s tím, že mluvíli se o Romech, pak se velmi často mluví právě v tom negativním slova smyslu, zdůrazňují se patologické jevy a hodně často se neříkám, že vytrhují ty situace v kontextu, ale nemusí být vlastně správně interpretovány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jedna věc, vy jste na začátku našeho rozhovoru, paní Poláková, říkala, že vztah Romů k majoritě je, myslím, že jste používala slovo složitý nebo komplikovaný. V jakém slova smyslu?

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
No, on je ten vztah komplikovaný i obráceně i majority k Romům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, to by mě nepřekvapilo, kdybyste říkala, takto opačně mě to spíš zaujalo.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
On je to v podstatě vzájemný vztah. Budeli vám někdo dlouho říkat, že na něco nemáte, že z vás stejně nic nebude a tak dále, tak ten člověk si tady toto prostě vsugeruje, zapamatuje a bude mít pochopitelně nějaký odstup a nebude se prostě k té společnosti nebo v té společnosti cítit tak, jak by se tam cítit měl a já si myslím, že tohle je základ komplikovaného vztahu i Romů vůči té majoritě. Jestliže vznikají segregovaná místa, kde se nějakým způsobem koncentrují Romové, tak velmi často dochází k tomu, že oni vlastně Romové na tomhle místě dostávají možnost mít tam hřiště, mít tam obchody a tak dále a vlastně přestávají mít jakýkoliv důvod k tomu vyjít z toho segregovaného místa a vejít do majority, a toto samozřejmě způsobuje to, že ten vzájemný vztah je čím dál tím komplikovanější a také to, že ta etnika se přestávají znát a mít chuť se poznat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak děkuji za komentář. Etnoložka Jana Poláková pověřená vedením Muzea romské kultury byla hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Hezké odpoledne.

Jana POLÁKOVÁ, etnoložka, pověřená vedením Muzea romské kultury:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu, přeji dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25714
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003