Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 09.06.2023 10:59

Romský krizový štáb vytvořil petici za zachování samostatnosti Muzea romské kultury v Brně
09-04-2013  


Ze stálé expozice Muzea romské kultury (Foto: Jana Šustová) Muzeu romské kultury v Brně, které je celosvětově jedinečnou institucí zabývající se romskou kulturou, hrozí sloučení s Moravským zemským muzeem. Tento krok je součástí první etapy úsporných opatření, které schválila vláda na svém zasedání 16. ledna 2013. Nesouhlas vyslovila Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Krizový štáb a řada jednotlivců.

Krizový štáb založil 5. dubna petici „Za Muzeum romské kultury“ vyjadřující nesouhlas se sloučením, která bude adresována předsedovi vlády České republiky a Ministryni kultury. Občané mohou své podpisy k petici připojit do konce dubna.

Ze stálé expozice Muzea romské kultury (Foto: Jana Šustová) Znění petice:

My, níže podepsaní, nesouhlasíme se sloučením Muzea romské kultury (MRK) a Moravského zemského muzea, které je navrženo v rámci Usnesení vlády České republiky ze dne 16. 1. 2013 č. 37 jako součást úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě.

Muzeum romské kultury hraje nezastupitelnou roli v předávání a uchovávání poznatků, hmotných dokladů a informací o romské historii a kultuře v celosvětovém kontextu, ale je také považováno za nedílnou součást etnoemancipace a společenské integrace Romů v České republice.

Ztráta právní subjektivity Muzea romské kultury by mohla znamenat mimo jiné také omezení jeho sociálně-edukační činnosti, díky níž mají romské děti ze sociálně vyloučené lokality, ve které se muzeum nachází, umožněno kvalitnější začlenění do českého vzdělávacího systému. Žádáme proto zástupce zřizovatele MRK – Ministerstva kultury ČR o zodpovědné zvážení, zda je žádoucí, aby ekonomické úspory převážily nad morálním a společenským důvodem samostatné existence MRK.

K petici se můžete připojit do konce dubna 2013 na adrese:
http://www.petice24.com/za_muzeum_romske_kultury_for_the_museum_of_roma_culture.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25708
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003