Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 21.03.2023 20:56

Před sedmdesáti lety došlo k prvnímu hromadnému transportu protektorátních Romů do KT Osvětim-Březinka
19-02-2013  Muzeum romské kultury, Michal Schuster


Jatka v Brně - místo kde se shromažďovali Romové před deportací do sběrných táborů (Foto z roku 2000: Evžen Sobek, © Muzeum romské kultury) V letošním roce si připomínáme již 70 let od vypravení prvního hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z Protektorátu Čechy a Morava do vyhlazovacího koncentračního tábora v Auschwitz-Birkenau, vypraveného dne 7. března 1943 z Brna. Tento transport byl součástí závěrečné fáze nacistického „konečného řešení cikánské otázky“ nejen v Protektorátu Čechy a Morava, ale téměř v celé Evropě.

Stalo se tak na základě rozkazu říšského ministra vnitra a vůdce SS Heinricha Himmlera z 16. prosince 1942, který nařizoval nucenou koncentraci všech rasových „cikánů a cikánských míšenců“ z Německem okupovaných území v osvětimském táborovém komplexu. Již od jara 1942 však byli Romové jako jednotlivci zařazováni do transportů tzv. asociálů, směřujících do KT Auschwitz I.

Protektorátní vyhláška o soupisu cikánů a cikánských míšenců (Zdroj: Muzeum romské kultury, originál uložen v Národním archivu Praha) Celá akce se začala odehrávat ve stájích jízdního oddílu protektorátní uniformované policie, které se nacházely v Masné ulici a které byly určeny za tzv. sběrné místo. Tam byly od prvních březnových dnů 1943 soustřeďovány v nelidských podmínkách celé rodiny z Brněnska a Jihlavska. Všichni vězňové museli hned po příchodu do těchto stájí odevzdat všechny osobní doklady, byli potupně ostříháni a vydezinfikováni. Podle vytvořeného seznamu pak byli 7. března 1943 převedeni k rampě v nedalekých městských jatkách a odtud byli nákladními vagóny transportováni do cílové stanice. Takto bylo v tento den odvezeno 1038 romských mužů, žen a dětí všech věkových kategorií (492 mužů a 546 žen, z nich 116 osob narozených v Brně), z nichž většina bohužel nepřežila.

Pamětní deska z jedné z budov bývalého shromaždiště transportovaných Romů v Masné ulici (Foto: Jana Šustová) Poté však následovaly další hromadné transporty Romů: hned 11. března byl vypraven transport z Prahy v počtu asi 650 Romů a 19. března z Olomouce v počtu 1039 Romů. V květnu a srpnu roku 1943 je pak následovalo více než 1600 vězňů z protektorátních tzv. cikánských táborů v Letech u Písku (7. 5. 1943) a v Hodoníně u Kunštátu (21. 8. 1943).

Celkem bylo postupně do tábora Auschwitz deportováno asi 5500 protektorátních Romů. Po osvobození se vrátilo pouze 583 z nich. Nacistický teror tak přežila v českých zemích asi jen desetina Romů – bylo tedy vyvražděno plných 90 % naší předválečné romské populace. Genocida českých a moravských Romů a Sintů tak byla pravděpodobně jednou z nejdůsledněji provedených genocid druhé světové války, protože došlo téměř k jejich úplnému vyvraždění.

Pietní akt v Muzeu romské kultury (Foto: Jana Šustová) Roku 2000 byla právě na jedné z budov bývalého shromaždiště transportovaných Romů v Masné ulici umístěna pamětní deska (autorem je akademický sochař Z. Řehořík) z iniciativy historika prof. Ctibora Nečase, Muzea romské kultury a Magistrátu města Brna. Od té doby se u ní každoročně konaly pietní akty k připomínce romských obětí. Po demolici celého komplexu se tak od roku 2004 děje na půdě Muzea romské kultury, kam byla deska zapůjčena vlastníkem – Muzeem města Brna – a kde je také uložena.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25649
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003