Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.09.2023 03:05

Začala Tříkrálová sbírka, koledovat se bude i na Toužimsku a Tepelsku
03-01-2013  Eva Haunerová


Tříkrálová sbírka V sobotu 5. ledna proběhne na Toužimsku a Tepelsku tradiční Tříkralová sbírka, kterou zde pořádá Charita Česká republika spolu s občanským sdružením Český západ a dobrovolníky z Dobré Vody. Na koledníky se mohou těšit během celého dne obyvatelé Branišova, Dobré Vody, Kosmové, Nežichova, Prachomet a Domu s pečovatelskou službou v Teplé. Všechny příspěvky vhozené do úředně zapečetěné kasičky jsou určeny Domovu pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic a další projekty Charity.

Tříkráloví koledníci každoročně putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, a obdarovávají je drobnou pozorností. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím sbírky je možné účinně pomoci potřeným lidem, kteří si sami pomoci nemohou. V roce 2012 se do Tříkrálové sbírky zapojilo kolem 40 000 dobrovolníků a celkový výtěžek sbírky činil 75 milionů Kč.

Tříkráloví koledníci každoročně putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, a obdarovávají je drobnou pozorností. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím sbírky je možné účinně pomoci potřeným lidem, kteří si sami pomoci nemohou. V roce 2012 se do Tříkrálové sbírky zapojilo kolem 40 000 dobrovolníků a celkový výtěžek sbírky činil 75 milionů Kč.

Na Toužimsku a Tepelsku to budou mladí dobrovolníci, chlapci a děvčata z Dobré Vody, kteří na sebe vezmou podobu Tří králů a v malých skupinkách budou chodit v doprovodu dospělých od domu k domu, zpívat koledy a žádat o příspěvek do sbírky.

“Ti, co si přejí, aby je Tři králové také navštívili, zazpívali jim koledy, a oni mohli přispět na sbírku, nás mohou ještě nyní kontaktovat na telefonním čísle 602 240 638 a my k nim rádi přijdeme,” nabízí návštěvu koledníků Anna Juráčková z Českého západu, která má sbírku na Toužimsku a Tepelsku na starost.

Na sbírku je možné přispět i prostřednictvím dárcovské SMS zaslané ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na projekty Charity jde 27 Kč.

Charita ČR pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost či náboženství. Charita Česká republika provozuje 526 služeb a středisek sociální a zdravotní péče, spolupracuje s 50 000 dobrovolníky, stará se ročně o více jak 200 000 lidí v nouzi. Zejména pomáhá matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, lidem drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. Více informací o Charitě i Tříkrálové sbírce lze získat na internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Služetín, Pěkovice, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Organizace se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem, je držitelem značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. V Dobré Vodě provozuje vlastní textilní a keramickou dílnu. Více informací o činnosti organizace lze získat na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz, kde je možné si i v e-shopu zakoupit široký sortiment výrobků dílen.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25609
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003