Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.01.2023 01:32

Zamčenou pyramidou knih upozornili aktivisté na diskriminaci romských dětí
08-11-2012  Martin Hromádka, Klára Bílá


Diskriminaci představovala na happeningu pyramida zamčených knih (Foto: Klára Bílá) Romské děti v Česku stále nemají rovné šance ke vzdělání. Uvádí to výzkumná zpráva Amnesty International a Evropského centra pro práva Romů, podle které do bývalých zvláštních škol chodí tisíce dětí tohoto etnika. V nich se ale učí podle jiných osnov než v běžných školách, a ve znalostech jsou tak pozadu. Zástupci organizace se proto s kritikou vydali i na ministerstvo školství.

Krátký happening u budovy ministerstva začal symbolicky za pět minut dvanáct.

Zástupci Amnesty International dali hrané kritice název „Čas se krátí: Otevřete knihy vše dětem“. Postavili pyramidu z knih omotanou řetězem se zámky, které postupně odemykali.

Vadí jim hlavně to, že Česko nezměnilo přístup k romským dětem ani pět let od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který potvrdil diskriminaci těchto dětí na českých školách.

Organizátoři zvali na happening i ministra školství Petra Fialu, ten ale za sebe poslal jen mluvčího resortu. Podle něj teď úředníci upravují dokument, který má zajistit rovný přístup ke vzdělání. Změny by měly začít v praxi platit od příštího školního roku.

„Měla by se zlepšit diagnostika a poradenství, to znamená, že by mělo být jasně diagnostikováno, zda dítě patří s tím či oním postižením ještě do základní školy praktické,“ prohlásil mluvčí ministerstva. Aktivisté ale požadují, aby Česko vyhlásilo moratorium na přijímání romských dětí do praktických škol.

Podle předsedkyně České společnosti pro inkluzivní vzdělávání Kláry Laurenčíkové je nutné zejména vytvořit systém včasné péče o děti ze sociálně zatíženého prostředí.

„Je potřeba posílit kapacity a odbornou připravenost mateřských škol, aby dokázaly dobře vzdělávat sociálně znevýhodněné děti a aby byly připravené na určitá specifikace práce, která souvisí s tím, že děti přicházejí do předškolního zařízení a nemají stejné dovednosti a návyky jako děti ze sociálně dobře situovaných rodin,“ zdůraznila Laurenčíková.

Jak podotkla, Česko má v této oblasti řadu dobrých projektů, stále ale čeká na systémové změny v oblasti legislativy, financování regionálního školství, přípravy pedagogů a poradenství.

„Otázkou je, jestli chceme jenom popisovat současný stav a smíříme se s tím, že připravenost opravdu není dobrá, a tudíž řada dětí nachází útočiště v praktických základních školách, kde však nedostanou stejně kvalitní vzdělání, anebo jestli si řekneme, že chceme zvětšovat připravenost škol a pedagogů a podmínky pro jejich práci,“ dodala.

Na vysoký počet romských dětí v bývalých zvláštních školách letos upozornil i veřejný ochránce práv. Podle inspektorů se ale situace zlepšuje. Problémy s inkluzí romských dětí má ale například i Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

Problematice diskriminace romských dětí se věnovaly ozvěny dne s Klárou Laurenčíkovou z České společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Poslech v mp3

Reportérka Klára Bílá zaznamenala příběh paní Ivety, Romky s devíti dětmi. Nejmladší dceru chtěla přihlásit do běžné základní školy. Ale nemohla. Nebo nevěděla jak.

Poslech v mp3
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25531
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003