Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.07.2022 17:12

Pozvání na přednášku Romové na Slovensku mezi dvěma válkami
15-10-2012  Muzeum romské kultury


Foto: Muzeum romské kultury Muzeum romské kultury zve na přednášku etnologa a romisty PhDr. Arne Manna, CSc., na téma Romové na Slovensku mezi dvěma válkami. Přednáška se uskuteční v muzeu ve středu 17. října od 16 hodin jako součást přednáškového cyklu "Kdo jsou Romové".

Anotace přednášky:
Nově vzniklá Československá republika měla jiné priority než zajímat se o Romy. Výjimkou byli olaští Romové, kteří se zdáli bezpečnostním a represivním orgánům státu těžce postižitelní, proto byl v roce 1927 vydaný zákon č. 117 "o potulných Cikánech". Vzdělávání a kulturnímu povznesení Romů se věnovali nevládní organizace, které provozovali několik "cikánských škol", nejznámější byli v Užhorodu a Košicích. Poklidné spolužití Romů a majoritního obyvatelstva na slovenském venkově narušily dvě tragické události: pogrom v obci Pobedim (1928) a tzv. Košický monstrerproces s moldavskými Romy (1929). Nálady, které ve společnosti vyvolaly, vyústily do protiromských diskriminačních opatření v letech druhé světové války.

PhDr. Arne Mann, CSc. (1952), etnolog-romista. Absolvoval Filozofickou fakultu UK v Bratislavě, obor Národopis. Působí jako vědecký pracovník Ústavu etnológie Slovenské akadémie vied. Od roku 1985 se ve své výzkumné a publikační činnosti zaměřuje na dějiny, kulturu a způsob života Romů na Slovensku. Je autorem učebnice Romský dějepis (2001), více než 40 vědeckých studií a 45 odborných a populárně-vědeckých článků. Externě přednáší dějiny a kulturu Romů na Filozofické fakultě UK v Bratislavě a Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Kontakt:
Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno
Tram č. 2, 4, 9 stanice Tkalcovská / Tram č. 3, 5, 7, 11 stanice Dětská nemocnice
www.rommuz.cz
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25447
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003