Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 23:54

Seminář o zkušenostech se sociálním bydlením ve Francii a v Česku
02-10-2012  Agentura pro sociální začleňování


Agentura pro sociální začleňování pořádá v pátek 5. října v Praze seminář o zkušenostech francouzské společnosti OPH de la Meuse se sociálním bydlením. Společnost provozuje v Lotrinsku deset tisíc sociálních bytů.

Program semináře bude rozdělen do dvou částí. V první části představí zkušenosti se sociálním bydlením na národní a firemní úrovni generální ředitelka francouzské společnosti OPH de la Meuse Sylvie Mermet‐Grandfille a ředitel odboru výstavby této společnosti Karel Kubišta. Semináře se zúčastní i François Jeuniaux, který je ve společnosti ředitelem odboru, jenž má na starosti správu bytového fondu, jeho údržbu, vyřizování stížností nájemníků a pojistné události.

Společnost OPH de la Meuse v Lotrinsku provozuje deset tisíc sociálních bytů. Vedle provozu sociálního bydlení se tato společnost zabývá také výstavbou nových sociálních bytů, provádí demolice nevyhovujících objektů a realizuje modernizace starších bytů a revitalizace sídlišť.

Druhá část semináře bude věnována sociálnímu bydlení v České republice. Budou prezentovány závěry z letošního Národního setkání lidí žijících v sociálních bytech, jež za podpory Agentury na přelomu května a června organizovaly IQ Roma servis a o.s. Podané ruce.

Seminář se bude konat v pátek 5. října 2012 od 9 do 15 hodin v novém tiskovém sále v budově Úřadu vlády (nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1).

Na seminář se můžete hlásit do čtvrtka 4. října do 14:00 na emailovou adresu ledinska.silvie@vlada.cz.

Program semináře "Zkušenosti se sociálním bydlením ve Francii a v ČR"

Pátek, 5. 10. 2012, Úřad vlády, Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana

9:30 – 10:15 Představení francouzských zkušeností na národní úrovni (Sylvie Mermet-Grandfille, OPH de la Meuse)

10:15 – 11:00 Představení francouzských zkušeností na firemní úrovni (Sylvie Mermet-Grandfille / Karel Kubišta, OPH de la Meuse)

11:00 – 11:30 Diskuze

11:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:30 Sociální bydlení v post-socialistických zemích (M. Lux, Sociologický ústav AV ČR)

13:30 – 15:00 Možnosti zajištění sociálního bydlení v ČR (diskuze na podkladě přednesených příspěvků)
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25417
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003