Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.07.2022 16:31

3. Sochařské sympozium: Socha pro Cejl
05-09-2012  Muzeum romské kultury


3. Sochařským sympoziem pokračuje Muzeum romské kultury v mapování současného romského umění. Letošní ročník sympozia se navíc nově zaměřuje na jednu z brněnských čtvrtí, tzv. Cejl, který je obydlen převážně romskou komunitou. Téma bylo zvoleno s cílem upozornit na tuto výjimečnou lokalitu a její vztah ke zbytku města. Sympozia se zúčastní pět romských umělců z Čech, Slovenska, Albánie, Maďarska a Polska. Krátké životopisy pozvaných umělců naleznete v přiloženém letáku sympozia.

3. Sochařské sympozium „Socha pro Cejl“ bude probíhat v Muzeu romské kultury od 10. do 14. září 2012. Dílny budou otevřeny pro veřejnost zdarma denně vždy od 10:00 do 18:00.

14. 9. 2012 v 17:00 se uskuteční vernisáž vzniklých prací za účasti participujících umělců.

Zúčastnění umělci:
Malgorzata Mirga-Tas (Polsko)
Sead Kazanxhiu (Albánie)
Ondrej Gadžor (Slovensko)
André J. Raatzsch (Maďarsko)
Božena Přikrylová (Česká republika)

Do prostoru brněnské ulice Cejl a jejího okolí jsou vepsány dějiny Brna. Bývalé předměstí se vlivem industrializace v 19. století postupně proměnilo ve čtvrť s velkou koncentrací převážně textilních továren, v jejichž okolí postupně vyrostla řada nájemních domů pro česky i německy mluvící tovární dělníky. Po skončení 2. světové války došlo k odsunutí většiny německy mluvícího obyvatelstva. Do prázdných domů se nastěhovali noví obyvatelé, mezi nimiž tvořili početnou skupinu Romové. Ačkoliv je Cejl vzdálen pouhých pět minut od centra města, zůstává uzavřeným celkem. 3. Sochařské sympozium nazvané „Socha pro Cejl“ chce poukázat na jeho důležitost ve vztahu ke zbytku města. Pozvaní umělci vytvoří během jednoho týdne plastiku pro Cejl, která bude odrážet identitu místa, jeho historii a současnost.

Jedním z hlavních cílů letošního Sochařského sympozia je rozmanitost uměleckých přístupů. Mezi umělci, kteří se zúčastní sympozia v Muzeu romské kultury jsou sochaři pracující klasickou technikou (Ondrej Gadžor, Božena Přikrylová), umělci zpracovávající netradiční materiály (Malgorzata Mirga-Tas) i umělci vytvářející instalace z nalezených objektů (André J. Raatzsch, Sead Kazanxhiu).

V uplynulých letech se prostřednictvím prvních dvou ročníků Sochařského sympozia podařilo Muzeu romské kultury zmapovat tradiční polohu romského sochařství v České republice a na Slovensku. Letošní ročník sympozia se nově zaměřuje na mladší generaci umělců a především také na účastníky ze zahraničí, mezi nimiž jsou etablovaní romští umělci.

Dílny všech účastníků sympozia budou po celou dobu trvání sympozia pro zájemce otevřeny zdarma.

3. Sochařské sympozium vzniklo díky finanční podpoře International Visegrad Fund a statutárního města Brna.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25353
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003