Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 23.03.2023 08:20

Tiskové prohlášení M. Šimůnkové k vystěhovávání obyvatel lokality Přednádraží v Ostravě
03-08-2012  Tisková zpráva


Praha, 3. srpna 2012 - Vládní zmocněnykně pro lidská práva M. Šimůnková vydala tiskové prohlášení k situaci ohledně vystěhovávání obyvatel lokality Přednádraží v Ostravě.

Monika Šimůnková Situaci ohledně vystěhování 200 obyvatel chátrajících domů v ulici Přednádraží v Ostravě-Přívoze celý týden podrobně sleduji. Jsem v pravidelném kontaktu s Kumarem Vishwanathanem ze sdružení Vzájemné soužití, krajským romským koordinátorem panem Vránou, hovořila jsem telefonicky se starostou městské části, dnes odpoledne i s primátorem města Ostravy, situaci monitorují pracovníci z Agentury pro sociální začleňování.

Z informací, které jsem doposud získala, je zřejmé, že stávající situace, do které se událost dostala, je důsledkem dlouhodobého neřešení a systémového selhání, které vidím především na straně města Ostrava a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Principiálně není možné, aby všechny strany dva roky čekaly na výsledek řízení o tom, kdo je vlastníkem vadné kanalizace, jež je zřejmě hlavní a prvotní příčinou současného špatného stavu domů, a to za kontinuálního zhoršování hygienické i bezpečnostní situace v těchto domech, jež je dnes až na hraně obecného ohrožení.

Očekávám tedy od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a města Ostrava, že v případě vystěhování, jež je naprosto krajním řešením, zajistí všem obyvatelům těchto domů nouzové přechodné bydlení na ubytovnách, které však bude pro ně cenově přijatelné, aby se jejich sociální situace dále nezhoršovala. Přesun těchto lidí na ubytovny by však měl být pouze dočasným řešením. Pracovníci Agentury pro sociální začleňování jsou připraveni pomáhat městu při hledání možností, jak zajistit dlouhodobé bydlení pro vystěhované rodiny. Například tím, že zprostředkují jednání se soukromými majiteli bytů v Ostravě, s nimiž dlouhodobě spolupracují, o možném vyčlenění některých bytů pro tyto účely.

Zároveň je třeba upozornit na to, že pokud se takto vysoký počet sociálně slabých lidí pouze přemístí do ubytoven a nebude na to navazovat žádná intenzivní sociální práce s nimi, můžeme se podobných problémů dočkat velmi brzy opakovaně. Stejně tak, pokud by došlo k jejich stěhování do menších obcí v okolí Ostravy.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25164
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003