Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.03.2023 12:49

"Cikán mi vybílil byt" - hlásá nová kampaň
01-08-2012  IQ Roma servis


Ve středu 1. srpna odstartovává společnost IQ Roma servis novou kampaň s cílem upozornit na stále se zhoršující postoj české veřejnosti vůči Romům. Projekt s názvem „Romové pracují a chtějí pracovat“, navazující na loňskou kampaň „Neviditelní“, reaguje na situaci, kdy jsou jednotliví Romové stále nucení čelit diskriminaci a ponižujícímu přenosu negativních kolektivních předsudků (mj. jsou vnímáni jako lidé, kteří nepracují, žijí vesměs ze sociálních dávek, pracovat nechtějí, v práci neobstojí ad.) a kdy politická uskupení nacionalistického či populistického ražení zneužívají Romy pro zvýšení vlastní mediální pozornosti (akce v Břeclavi, v Novém Bydžově, Krupce, Brně aj.).

Nová kampaň IQ Roma servisu je vystavěna na paradoxech, vtipu i pragmatické pozitivní argumentaci šikovných Romů-jednotlivců. Hlavními nosiči letošní kampaně budou v průběhu následujících měsíců reklama v dopravních prostředcích, internet a venkovní kontaktní akce.

Primární cílovou skupinou kampaně jsou obyvatelé České republiky, tedy široká laická veřejnost. Díky celému marketingovému projektu bude veřejnost seznámena s příklady dobré praxe ze soužití, zaměstnávání a kulturního sdílení mezi majoritou a minoritou se zvláštním důrazem na oblast zaměstnanosti.

„Naše kampaň i volba cílové skupiny reaguje na zhoršující se postoj české veřejnosti vůči Romům (př.: http://www.stem.cz/clanek/2195). Postoj zaměstnavatelů je velmi podobný postoji veřejnosti - nedůvěra, podezřívavost, xenofobií předsudky. I když v souladu s legislativním rámcem nelze v České republice diskriminovat, je skrytá diskriminace vysilující zkušeností, se kterou se setkala velká část Romů. Tato skutečnost významně omezuje naději na úspěšnou integraci minority do formálních i neformálních sociálních vazeb, především ve specifických oblastech jako je přístup ke službám spojeným s bydlením a tím pádem i spádovým povinným vzděláváním. Na trhu práce se výrazně snižuje šance jednotlivce Roma/Romky získat důstojné zaměstnání,“ komentuje zacílení projektu ředitelka společnosti IQ Roma servis Katarína Klamková.

Existují slova či slovní spojení, která od různých etnik vnímáme úplně jinak, a to kvůli zakořeněným předsudkům. Právě tohoto momentu využívá letošní kampaň, která obsahově navazuje na předchozí kampaň Neviditelní realizovanou v roce 2011 v rámci projektu Ethnic Friendly zaměstnavatel (více na www.ethnic-friendly.eu).

Tvořivé pojetí projektu představuje Petr Vlasák, kreativní ředitel agentury Comtech, která je tvůrcem idey a vizuálu kampaně: „Když vám řekne etnický Čech , že vám vybílí byt, považujete ho za malíře pokojů nebo přítele, který vám pomůže. Když vám ale totéž přímo, či nepřímo sdělí Rom, tak automaticky počítáte s tím nejhorším. Asi vám chce vykrást celý byt. Rychle si běžíte vyměnit zámek. Právě kvůli předsudkům má člověk zkreslené vnímání. Třeba je tomu právě naopak. Rom je dobrý malíř a Čech ničema. Důležité je, nedělat rychlé soudy, nesoudit předčasně.“

Klíčovým nosičem kampaně bude od jejího startu webový portál www.mypracujeme.cz, jehož obsah bude postupně aktualizován novými příběhy pracujících Romů a současně bude představovat koncept a jednotlivé vizuály kampaně. Plánované jsou také další doplňující projekty jako soutěže nebo vytvoření prostoru pro tvorbu vlastních medailonků, foto a videodokumentů odkazujících na ideu kampaně. Kromě webových stránek se projekt představí také v rámečcích pražského metra (1. 8. - 31. 8. 2012 – trasy A, B), dále formou bannerové reklamy a nízkonákladové inzerce.

Projekt počítá také s aktivním vystupováním na veřejnosti prostřednictvím venkovních happeningů a nejrůznějších jednorázových akcí. Letos se žel do kampaně nepodařilo zapojit Českou televizi, ale pořád je ve hře i její potencionální verze pro audiovizuální distribuci, ostatně sdělení kampaně je IQ Roma servisem plánované dlouhodobě.

„Téma zaměstnanosti, kromě strategicky významného tématu kvalitního vzdělání pro nastupující romské generace, je klíčové pro udržitelný a důstojný život Romů v ČR, zároveň je téma dostatečně konkrétní na argumenty, které česká společnost poptává - kampaň není založena na širokých, obecných hodnotách,“ vysvětluje ředitelka společnosti IQ Roma servis Katarína Klamková.

Nutnost otevřeně komunikovat o přetrvávajících problémech v otázce přístupu k Romům prostřednictvím kampaně vyzdvihuje také Jarmila Balážová, předsedkyně sdružení ROMEA, o.s., které se na projektu aktivně spolupodílí: „Z naší dlouholeté činnosti i osobní zkušeností víme, že Romové pracovat chtějí, často však narážejí na předsudky majority. Práci pak často nedostanou vůbec, a pakliže ano, musí dlouho dokazovat, že jsou jiní než ti, o kterých většinová společnost slyšela. Tato kampaň chce poukázat na to, že pracující Romové se většinou už a´priori musejí potýkat s handicapem v podobě donekonečna omílaných, širokým lidovým podhoubím vydatně živených stereotypů.“
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25134
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003