Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2022 19:33

Ve čtvrtek uplyne 70 let od založení „Cikánského tábora Lety“
31-07-2012  Památník Lidice


Cikánský tábor Lety Ve čtvrtek 2. srpna od 13 hodin pořádá Památník Lidice pietní akt v Letech u Písku. V tento den si totiž připomeneme nejen 70. výročí založení „Cikánského tábora Lety“ a počátek romského holocaustu na území našeho státu, ale také ukončení činnosti cikánského tábora v Osvětimi, kdy bylo během jedné noci popraveno téměř 3 tisíce Romů a Sintů. V některých zemích je tento den právem považován za „Mezinárodní den obětí romského holocaustu“.

Je tomu již 70 let, kdy se na území Protektorátu Čechy a Morava začaly v plné míře uplatňovat říšské rasové zákony, mimo jiné i zákon o potírání „cikánského zlořádu“. Tyto zákony změnily životy tisíce Romů na území našeho státu. „Zigeunerlager Lety“, takto byl 1. srpna 1942 přejmenován Sběrný tábor v Letech u Písku. Druhého srpna byla zahájena činnost „Cikánského tábora Lety“, do jehož evidence bylo v průběhu jednoho měsíce zapsáno na 1114 osob. Činnost tohoto tábora byla ukončena 8. 8. 1943. Za tak krátkou dobu prošlo jeho branou 1309 osob z nichž 326 zemřelo přímo v táboře a dalších 540 čekala smrt v Osvětimi.

O rok později, 2. srpna 1944, ukončil svou sedmnáctiměsíční činnost cikánský tábor v Osvětimi. Během jedné noci v něm bylo zavražděno 2 898 Sintů a Romů.

Bilance genocidy Romů během druhé světové války je děsivá. V koncentračních táborech Auschwitz a posléze v Auschwitz-Birkenau našlo smrt téměř 20 000 Romů z celé Evropy. Odhad celkového počtu romských obětí v průběhu této války se pohybuje kolem půl milionu osob.

Osud českých a moravských Romů však zůstává ojedinělý. Po osvobození se vrátili do Čech a na Moravu, do míst, která Romové stejně jako před válkou považovali za svou vlast, jen jednotlivci. Ze 6500 Romů evidovaných v Čechách a na Moravě v roce 1940 se jich po válce nacházelo na tomto území asi 500 až 800.

70. výročí založení „Cikánského tábora Lety“ a „Mezinárodní den obětí romského holocaustu“ si v KP Lety připomeneme 2.8. 2012 ve 13.00 hodin položením květin u pomníku „Obětem cikánského tábora v Letech 1942-1943. Nezapomeňte. Ma bisteren.“.

Budeme potěšeni, pokud se této vzpomínky zúčastní všichni, jimž není tragický osud našich romských spoluobčanů za druhé světové války lhostejný.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25133
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003