Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 03.07.2022 22:46

Pietní shromáždění v Hodoníně u Kunštátu připomene holocaust Romů
30-07-2012  Muzeum romské kultury


Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu (Foto: Jana Šustová) V neděli 19. srpna 2012 pořádá Muzeum romské kultury pietní shromáždění k uctění památky obětí holocaustu z bývalého protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu.

Pietní shromáždění v místě tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu se koná každoročně jako připomínka 21. srpna 1943, kdy byl z tábora vypraven nejpočetnější transport romských vězňů do vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim II–Březinka. Převážná část Romů z tohoto transportu v Osvětimi zahynula.

Program pietního shromáždění:

11:00 - Mše svatá v prostoru bývalého tzv. cikánského tábora
Mši svatou bude sloužit farář Martin Kopecký.

12:00 - Uctění obětí holocaustu u památníku Žalov
S narůstajícím počtem umírajících byli v dalších fázích existence tábora mrtví ukládáni do masového hrobu v těsné blízkosti samotného tábora v Hodoníně. V místech hrobu, které dnes nese název Žalov, byl roku 1997 zbudován Muzeem romské kultury památník. V současné době probíhají na základě žádosti Muzea romské kultury na Ministerstvu kultury ČR přípravné kroky k vyhlášení tohoto místa kulturní památkou, čímž bude ještě více zvýšen celkový význam této lokality.

13:00 - Památník Hodonín u Kunštátu. Historie místa a budoucí vize. Vernisáž výstavy Památníku Lidice "Porrajmos"
Během pietního shromáždění bude péčí Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského slavnostně zpřístupněna část Památníku v Hodoníně u Kunštátu. Ve zrekonstruovaném bývalém vězeňském „baráku“ bude zahájena výstava mapující historii pietního místa a také výstava Památníku Lidice Porrajmos (Velké zničení).

Pamětní deska na hřbitově v Černovicích (Foto: Jana Šustová) 14:30 - Uctění obětí holocaustu pohřbených na hřbitově v Černovicích.
Na hřbitově v Černovicích je pohřbeno prvních 70 obětí z blízkého hodonínského tábora. Toto místo dodnes připomíná pamětní deska, kterou vytvořila nevidomá romská výtvarnice Božena Přikrylová.

Pro návštěvníky pietního shromáždění bude vypraven zdarma autobus, který bude vyjíždět 19. 8. v 9:30 z Brna (odjezd zpět do Brna v 15:30). Místo v autobuse je nutno rezervovat nejpozději do 10. 8. 2012 prostřednictvím emailu: sekretariat@rommuz.cz nebo telefonu +420 545 571 798.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/25131
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003