Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 23:56

Nabídka dvoudenního semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských dětí
21-05-2012  R-Mosty


Romské děti (Foto: Jana Šustová) R-Mosty, o.s. pořádají akreditované semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků. Už nyní je možné se přihlásit do dvoudenního intenzivního kurzu, který se bude na konci srpna konat nedaleko západočeské Toužimi.

Čas: 27. a 28. srpna 2012

Místo konání: Biofarma Belina, obec Nežichov, okres Toužim

Cena: Seminář je hrazen projektem, který podpořilo MŠMT ČR. Vybíráme pouze příspěvek na ubytování a stravu ve výši 200,- Kč na jednoho účastníka.

Kapacita semináře: maximálně 15 účastníků

Cílem kurzu je poskytnout učitelům, kteří se setkávají nebo mohou setkávat s romskými žáky, informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin a příkladech dobré praxe a inklusivních metod práce s romskými žáky. Seminář dává také prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti pedagogů a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy.

Seminář bude realizován v příjemném prostředí divoké západočeské přírody v útulném prostředí biofarmy (info na http://www.biofarmabelina.cz). Účastníci mají možnost pobytu a stravování z produktů farmy zdarma. Součástí pobytu je večerní neformální program.

Romská lokalita Dobrá Voda u Toužimi (Foto: Český západ) Během semináře proběhne exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi, kde působí sdružení Český západ (http://www.cesky-zapad.cz). Toto sdružení je realizátorem výjimečně úspěšných, revitalizujících projektů v zapadlých romských lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Na semináři budou též prezentovány a zdarma distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi.

Tématické bloky semináře:

- kulturně - historické zázemí romských žáků
(romská historie, zvláště novodobá, v souvislostech – rozdělení romských skupin, základní pojmy (Rom / Cikán / gadžo, atd.), vliv historie na utváření osobní i skupinové identity a postojů ke společnosti a jejím institucím, včetně školy)

- mluvčí romštiny nebo romského etnolektu češtiny v českém jazykovém prostředí
(základní seznámení s gramatickou a jazykovou strukturou romštiny, problematika romského etnolektu češtiny, problematika bilingvismu, neúplné jazykové směny, podoby lexikálních a gramatických přenosů z romštiny do češtiny a jejich vliv na mluvený projev dítěte, možné omyly při diagnostikách SPU romských žáků, problematika sociální a mentální zaostalosti, metody a možnosti odbourávání problémů s češtinou u romských dětí)

Děti z Dobré Vody u Toužimi (Foto: Český západ) - kulturní specifika – tradice/současnost/vliv socioekonomických faktorů
(výchova dětí v romské rodině, postavení jednotlivých členů rodiny, normy chování a další aspekty „romství“ mezi tradicí a současností. Vliv sociokulturního zázemí na vztah romských rodin ke škole jako instituci)

- problémy některých romských žáků v MŠ a ZŠ a možný podíl školy na jejich řešení
(prezentace zkušeností pedagogů, kteří dlouhodobě pracují s romskými dětmi, sdílení doporučení a metod, příklady dobré praxe)

- exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi
(prezentace projektů komunitní sociální práce společnosti Český Západ, prezentace principů pedagogiky Marie Montessori, příklady dobré praxe)

Zahájení semináře: 27. srpna 2012 v 10:00
Ukončení semináře: 28. srpna 2012 v 15:30

Přihlášky: Zájemci se mohou hlásit do 20. srpna 2012. Přihláška není nijak formalizována, stačí projevit svůj zájem na E-mail: adam@r-mosty.cz nebo telefonicky +420 222 581 241, kontaktní osoba Adam Pospíšil.

Doprava na místo: veřejnou dopravou do Toužimi (jízdné proplácíme, je třeba uschovat jízdenku), odkud budou účastníci odváženi tranzitem na místo konání semináře do cca 5km vzdáleného Nežichova. Čas svého příjezdu do Toužimi, nahlaste prosím mailem na adam@r-mosty.cz (nebo telefonicky na číslo +420 222 581 241), abychom věděli, v kolik přesně vás máme vyzvednout. Pro účastníky ze vzdálenějších lokalit můžeme dojet i do Plzně, stačí se domluvit mailem nebo telefonicky.

Materiály:

Účastníci dostanou písemné podklady (sylaby) ke všem blokům kurzu a také inovativní didaktické pomůcky - dvojjazyčný komiks o romské historii, bannery se světově proslulými romskými osobnostmi, jazykové bannery, postihující typické projevy romského etnolektu češtiny, hru pro žáky, zaměřenou na češtinu, romštinu a angličtinu. Ke všem materiálům proběhne výklad k jejich praktickému využití.

Další informace na www.r-mosty.cz
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24946
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003