Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 11:08

Děti ze sociálně vyloučené lokality trávily Velikonoce se skauty
11-04-2012  Eva Haunerová


Při vaření (Foto: Český západ) Šest romských dětí ze sociálně vyloučené lokality v Dobré Vodě u Toužimi strávilo své velikonoční prázdniny s plzeňskými skauty. Skautský oddíl Vločka pozval děti na svoji pětidenní výpravu do Olomouce. Zde děti čekal program plný her, výletů, sportovních a tvořivých aktivit, který si mohly užít společně s další padesátkou holek a kluků.

Akce vznikla ve spolupráci s neziskovou organizací Český západ, která působí v sociálně vyloučených lokalitách na Karlovarsku a se skauty spolupracuje již několik let. Cílem akce bylo sblížení, poznání romské kultury a vzájemné obohacení dětí, které vyrůstají v odlišném sociálním a kulturním prostředí.

V Mladečských jeskyních (Foto: Český západ) Z Dobré Vody jeli na výpravu tři kluci a tři děvčata ve věku 8 až 11 let společně s dvěma pracovnicemi z Českého západu. Nejdříve je čekala cesta do Plzně, kde se přidali ke skautům a společně pak jeli vlakem do Olomouce, která je od Dobré Vody vzdálena 300 km. Už samotná cesta pro ně mohla být zážitkem, protože takhle daleko od domova ještě nebyli.

Samotné město měly děti příležitost poznat během dvou velkých her přímo v centru Olomouce. Navštívily však i její okolí. V asi 20 km vzdálených Mladečských jeskyních obdivovaly labyrint podzemních chodeb i krápníkovou výzdobu a úspěch sklidila i návštěva hradu Bouzov. V jiné dny na ně čekala řada her a sportovních aktivit, ve kterých například závodily v běhu, ve skoku do výšky a dalších atletických disciplínách.

Hry (Foto: Český západ) Kromě velikonočního barvení vajíček a výroby pomlázek se učily vyrobit různé přívěsky z modelovací hmoty Fimo, nabarvit hedvábné šátky, tvořit slušivé korálkové náramky či vyrábět pomocí kašírování originální plastické obrázky.

Během výpravy samozřejmě nechybělo ani seznámení s romskou kulturou. Děti nacvičovaly divadelní představení na motivy romských pohádek, dozvěděly se, jak se slaví u Romů Velikonoce nebo co jsou tradiční romská jídla. Celá velikonoční výprava probíhala v přátelské atmosféře a děti z Dobré Vody se nadšeně zapojovaly do her i ostatního programu, který byl pro ně nový.

„Skautům velice děkujeme, že dětem z Dobré Vody umožnili poznat nové kamarády, zažít, vyzkoušet i poznat mnoho nového, na co budou určitě dlouho vzpomínat. Pro děti ze sociálně vyloučených lokalit jsou podobné zážitky a možnost dostat se mimo svoji komunitu velmi důležité. I proto jsme za dlouholetou spolupráci se skauty z oddílu Vločka velmi vděční a těšíme se na další společné akce,“ říká mluvčí občanského sdružení Český západ Eva Haunerová.

Plavání (Foto: Český západ) Plzeňský skautský oddíl Vločka jezdí do Dobré Vody pravidelně již od roku 2008 a společně s místní neziskovou organizací Český západ připravuje pro děti jednou do roka den plný her, sportovních a tvořivých aktivit. Největším lákadlem pro děti bývá překonávání překážek na lanech, které jsou umístěny vysoko nad zemí. Díky bezpečnému jištění lanem ze země a s helmou na hlavě se děti odvážně pouštějí do překonávání náročných překážek ve vzduchu, za jejichž zdolání jsou odměněny obdivem ostatních dětí i přihlížejících dospělých.

Velikonoční výprava se skauty probíhala v rámci projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání s důrazem na multikulturní výchovu, který je realizován MŠMT ČR a Národním institutem dětí a mládeže a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací je možné získat na internetových stránkách www.nidm.cz.

Občanské sdružení Český západ působí v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. Zde poskytuje sociální služby, nabízí vzdělávání, poradenství při zaměstnávání a právní poradenství, volnočasové programy a zapojuje občany do veřejného života. Pomáhá lidem řešit jejich tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Principem práce Českého západu je, že se snaží nedělat práci za druhé, ale podporuje lidi tak, aby postupně dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a uměli brát své životy do vlastních rukou. Bližší informace najdete na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz nebo v dobročinném obchodě BUŤI v Plzni (www.buti.cz).
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24861
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003