Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.10.2023 11:52

Americký velvyslanec Eisen k Mezinárodnímu dni Romů
05-04-2012  Velvyslanectví USA


Oslavy Mezinárodního dne Romů v Brně (Foto: Jana Šustová) 8. duben je Me zinárodním dnem Romů a já, společně s velvyslanci a představiteli USA na celém světě, přeji vše nejlepší všem členům romské komunity. Kulturní a historické kořeny romské komunity v České republice sahají hluboko do minulosti. Přesto se romští občané potýkají ve své vlasti s mnoha problémy. Češi romského původu mají plné právo požadovat stejný přístup ke vzdělání a k pracovním příležitostem, právo na bezpečnost a ochranu sebe i svých rodin, bezpečné a cenově dostupné bydlení a ukončení diskriminace. K dosažení těchto cílů musí být však vláda, občanská společnost a romská komunita ochotny spolupracovat.

Velvyslanec Norman Eisen (Foto: Velvyslanectví USA) Začátkem tohoto roku se ministryně Clintonová setkala s mladými romskými aktivisty v Sofii, kde uvedla, že „pomoc při prosazování a ochraně nezadatelných lidských práv Romů je můj osobný dlouhodobý závazek a je uveden mezi prioritami zahraniční politiky této vlády“. Tento závazek se odráží v rozhodnutí USA připojit se k „Dekádě romské inkluze“ jako oficiální pozorovatel. Boj je často dlouhý, ale stojí za vynaložené úsilí.

Podstatou americké zkušenosti je historická různorodost, která vytvořila přijetím mnoha kultur naši zemi. Ceníme si bohatých etnických, náboženských a kulturních tradic našich občanů a snažíme se uznávat důležitost každé z nich. Na počest letošního Mezinárodního dne Romů doporučuji Čechům bez ohledu na původ, aby si na chvíli uvědomili důležitou roli různorodosti české společnosti a usilovali o rovná práva pro všechny.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24840
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003