Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 12.08.2022 16:21

V Dobré Vodě vzniká kurz, který v budoucnu může napomáhat k řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách
19-03-2012  Tisková zpráva


Občanské sdružení Český západ, působící v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku, začalo vytvářet obsah pilotního vzdělávacího kurzu pro pracovníky organizací pracujících v podobných lokalitách. Kurz, který by měl být ve své finální podobě akreditován MPSV ČŘ, bude v budoucnu učit zájemce z širší odborné veřejnosti využívat principy komunitní práce. Ta se jeví jako efektivní metoda sociální práce. Obsah i metodika tohoto pilotního kurzu, jehož vznik financuje Evropská unie, by měly být hotovy přesně za rok.

„Komunitní práce se jeví jako efektivní metoda sociální práce při budování zodpovědnosti za vlastní život a za chod své komunity u obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit. Bohužel je tato metoda pro svou náročnost a dlouhodobost využívána jen sporadicky a právě to chceme změnit,“ představuje motivy ke vzniku kurzu Mgr. Jana Kosová z Českého západu. Právě ona se komunitní práci v Dobré Vodě věnuje již řadu let a nyní se na tvorbě pilotního běhu kurzu v rámci projektu „Mít život ve svých rukou – metoda komunitní práce“ přímo podílí.

Na přípravě a lektorské činnosti pilotního kurzu se budou podílet také zkušení komunitní pracovníci podobně zaměřené organizace Cheiron T, o.p.s. z Tábora, a to pod metodickým a expertním vedením PhDr. Zuzany Havrdové, CSc., vedoucí katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. „Jako tvůrci budeme při své práci navazovat na výstupy první části projektu, v rámci které jsme v roce 2010 zpracovali metodiku komunitní práce a instruktážní DVD,“ vysvětluje Mgr. Jana Kosová z Českého západu. „Podstatným výstupem projektu bude kromě samotného kurzu i metodika komunitní práce v listinné podobě, která bude obohacena o praktické zkušenosti a reflexe z pilotního běhu kurzu. Akreditovaný kurz bude v budoucnu nabízen širší odborné veřejnosti,“ uzavírá Mgr. Jana Kosová.

Projekt Mít život ve svých rukou – metoda komunitní práce, který je realizován od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013, podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24784
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003