Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.09.2023 03:24

Terénní programy Českého západu pomáhají řešit problémy v sociálně vyloučených lokalitách
14-02-2012  Eva Haunerová


Výrobek z textilní dílny Českého západu Nezisková organizace Český západ z Dobré Vody již řadu let nabízí pomoc lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku. Od poloviny loňského roku sociální službu terénní programy postupně rozšiřuje i do dalších míst, kde podobně jako jinde pomáhá lidem řešit jejich tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou.

V loňském roce byly služby poskytovány v Nové Farmě, Služetíně, Mrázově, Dobré Vodě a Prachometech a tři pracovnice pracovaly celkem s 41 klienty. Od začátku letošního roku nově přibývají Pěkovice, Poutnov a Bezděkov, další místa, která jsou naprosto izolována od služeb. Český západ bude také působit v Toužimi, kde pro potřeby poradenského centra využije prostory svého Odpoledního klubu pro děti. Do roku 2014 by nabízené terénní programy v rámci projektu Místní a profesní rozvoj Českého západu mohlo využít nejméně 250 klientů. Při výběru lokalit působnosti Český západ spolupracoval s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. Ta podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci - zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí.

„Ve své práci využíváme své předchozí zkušenosti, kontakty s partnery a spolupráci s Agenturou. Velmi si chválíme spolupráci s občanským sdružením Kotec, které na Tepelsku poskytuje našim klientům další návazné sociální služby. Mezi nejčastější zakázky klientů patří sepisování žádostí, motivačních dopisů či životopisů, pomoc při hledání zaměstnání či poradenství v oblasti zdravotní péče. Zajímají se také o podmínky poskytování sociálních dávek, o postupy při jednání s úřady a soudy, o řešení exekucí a dluhové problematiky vůbec. Klientům nabízíme také asistenci při jednání s úřady a institucemi. Té od září do prosince loňského roku využilo 22 klientů z Nové Farmy, Služetína a Dobré Vody“, představuje terénní programy Českého západu Anna Dunčeková, terénní sociální pracovnice.

Klienti ze všech lokalit v působnosti Českého západu mohou také využívat pestrou nabídku projektu Návrat do práce – návrat do společnosti, jehož cílem je dlouhodobě nezaměstnaným ze sociálně vyloučených lokalit zajistit vstup a udržení na trhu práce. Zájemci tak mohou využívat pracovní poradenství, motivační a rekvalifikační kurzy či možnost dokončení základního vzdělání.

Projekt Místní a profesní rozvoj Českého západu a Návrat do práce – návrat do společnosti podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz.

Český západ působí na Toužimsku a Tepelsku od roku 2002, kde v sociálně vyloučených lokalitách poskytuje sociální služby, nabízí vzdělávání, poradenství při zaměstnávání a právní poradenství, volnočasové programy a další. Cílem Českého západu je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody a okolí na Toužimsku a Tepelsku skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti. Principem práce Českého západu je, že se snaží nedělat práci za druhé, ale podporuje lidi tak, aby postupně dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a uměli brát své životy do vlastních rukou. Bližší informace najdete na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz nebo v dobročinném obchodě BUŤI v Plzni www.buti.cz.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24733
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003