Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2022 18:54

Současná romská literatura
30-11-2011  Ivana Myšková


Na vakerav me - miro jilo vakerel (To nemluvím já - to mluví moje srdce) - autorský večer čtveřice romských spisovatelů ve stálé expozici Knihovny Václava Havla dne 24. 11. 2011 (Foto: Lukáš Houdek, Knihovna Václava Havla) Málokdy máte možnost slyšet během večera čtyři aktivní romské spisovatele. V knihovně Václava Havla se to minulý týden stalo. Na večeru nazvaném "Na vakerav me - miro jilo vakerel" čili To nemluvím já - to mluví moje srdce vystoupili dva rodáci ze Slovenska: Andrej Giňa a Irena Eliášová a dvě spisovatelky narozené v Čechách Ilona Ferková a Jana Hejkrlíková.

Přečetli úryvky ze svých próz, jak v češtině, tak v romštině a v druhé části večera vznikla živelná debata. Nechyběla ani Ivana Myšková. O dojmech z překladů z romštiny nejprve mluví dramaturg večerů Knihovny Václava Havla, spisovatel Jáchym Topol.

O večeru v Knihovně Václava Havla - v příspěvku hovoří romští spisovatelé: Andrej Giňa, Ilona Ferková, Irena Eliášová a Jana Hejkrlíková, zazní také komentáře romistky Karolíny Ryvolové a Jáchyma Topola.

Poslech
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24652
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003