Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.02.2023 01:32

Muzeum romské kultury ve čtvrtek otevře nové sály stálé expozice
30-11-2011  Lucie Křížová


Pohled do nového sálu stálé expozice (Foto: Lenka Grossmannová, Muzeum romské kultury) Už zítra otevře Muzeum romské kultury pro veřejnost dokončenou část své stálé expozice a s již existujícími sály se tak expozice Příběh Romů stane zcela kompletní. Dokončená stálá expozice nabídne náhled na romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost a završí tak proces budování expozice, který byl započat v roce 2005. Slavnostní vernisáž můžete navštívit ve čtvrtek 1. prosince od 16 hodin.

Od roku 2005 nabízí Muzeum romské kultury, s. p. o. v Brně návštěvníkům prohlídku části stálé expozice „Příběh Romů“. Do nedávné doby byla přístupná pouze etapa 1939 - 2005, která se nacházela v posledních třech sálech. V letošním roce se podařilo dokončit i první tři sály a od 1. 12. 2011 tak bude stálá expozice zcela kompletní. Dokončená stálá expozice nabízí náhled na romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost a svým tématem i rozměrem je unikátem nejen ve středoevropském, ale i celosvětovém měřítku. Muzeum romské kultury je stále jednou z mála organizací, která se soustředí na prezentaci pouze romské historie a kultury. Takto ucelený přehled pak nenabízí žádné z nám známých muzeí na světě.

Romové v tábořišti (Foto: Lenka Grossmannová, Muzeum romské kultury) Expozice vypráví v šesti sálech a na 351 m2 příběh Romů. Hned v prvním sále se návštěvník ocitne ve víru dějinných událostí. Nejprve vstoupí do Indie konce 1. tisíciletí n. l., tedy pravlasti Romů. Výkladové texty jsou zde doplněny množstvím originálních exponátů, např. řemeslných výrobků, šperků, oděvů či loutek.

Poté půjde návštěvník ve stopách Romů a společně s nimi vstoupí do Evropy. Středověký svět bude vnímat očima exotických poutníků, kterým jsou hradby města často uzavřené. Ústředním motivem druhého sálu je původní kočovnický vůz s vybavením a rekonstrukce romského tábořiště. Zde se také návštěvník dozví o vnitřní organizaci komunity, o zvycích a tradičních řemeslech a profesích.

Cirkusové šapitó (Foto: Lenka Grossmannová, Muzeum romské kultury) Třetí sál pak obeznamuje s historickým procesem usazování Romů od poloviny 18. století do roku 1938 v československém kontextu. Pohled do útulného cirkusového šapitó a roztančené vesnické hospůdky s romskými muzikanty ještě více umocní tragédii, která na Romy, stejně jako na další skupiny obyvatel Evropy, čekala s nástupem nacismu. Etapa od roku 1939 až do roku 2005 je pak situována v již existujících sálech.

Také zpracování prvních tří sálů po výtvarné stránce je jedinečné. Návštěvníci se rozhodně nemusejí bát nudy a muzejní vitríny zde budou zastoupeny zcela minimálně. Celkově je expozice koncipovaná spíše prožitkově. Velmi důležitou roli zde budou hrát návštěvníkovy osobní dojmy. Autor výtvarné stránky výstavy ing. akad. arch. Jan Konečný má s vytvářením expozic velkou zkušenost. Mezi jeho práce patří například rekonstrukce expozice v Památníku Mohyla míru nebo nová expozice památníku Velké Moravy v Mikulčicích.

Formy romských obydlí (Foto: Lenka Grossmannová, Muzeum romské kultury) V celé expozici jsou k dispozici popisky v českém jazyce, romská resumé a sylaby v anglickém jazyce. Prostřednictvím počítače s dotekovou obrazovkou si zájemci budou moci prohloubit znalosti o konkrétních tématech. Pro nejmladší návštěvníky je k dispozici dětský koutek a na vyžádání také dětské pracovní listy. Teprve větší nápor návštěvníků ukáže, zda se koncept výstavy setká s úspěchem. Již teď však doufáme, že stálá expozice Příběh Romů zaujme všechny věkové kategorie a mile překvapí všechny naše návštěvníky.

Nový vizuální styl:

Pohled do nové expozice (Foto: Lenka Grossmannová, Muzeum romské kultury) U příležitosti otevření nové stálé expozice Muzeum romské kultury také představí nový vizuální styl, který byl vytvořen ve spolupráci se studenty a vedoucím ateliéru vizuální komunikace Fakulty mediální komunikace Univerzity Tomáše Bati. Studentům bylo téma nového vizuálního stylu zadáno jako klauzurní práce. Pracovníci muzea tak mohli vybírat z řady originálních návrhů. Konečný výběr byl pak uskutečněn s přihlédnutím nejen na vizuální ztvárnění, ale i na myšlenku, která se v nápadu skrývá.

Program slavnostního otevření stálé expozice Příběh Romů:

Hudební nástroje (Foto: Lenka Grossmannová, Muzeum romské kultury) 16:00 / Slavnostní otevření a hudební doprovod
16:30 / Prohlídka expozice a pohoštění
18:00 / Otevření pro veřejnost a pokračování hudební produkce

Hudební produkci obstará romská kapela Rozen trio. Tato romská kapela z jihomoravského Mikulova překračuje hranice hudby moravského, maďarského a slovenského regionu zejména směrem k latinskoamerické muzice. Navazuje tak na bohatou tradici západoevropských Romů (tzv. Sintů), kteří ve třicátých letech dvacátého století položili základy evropského swingu a jazzu.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24644
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003