Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 12.08.2022 16:47

Platforma proti chudobě a sociálnímu vyloučení
21-10-2011  Ivana Veselková


Jak možná víte, EU určuje každému kalendářnímu roku jedno téma, kterým se pak členské země detailněji zabývají. Během celého roku se státy snaží vymyslet konkrétní způsoby, jak danou problematiku společně řešit. Rok 2010 vyhlásila Evropská komise Rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

V rámci loňských aktivit vznikla na úrovni EU také oficiální iniciativa nazvaná Platforma proti chudobě. Její historicky první zasedání proběhlo 17. a 18. října v Krakově. Sešli se zde nejen politici a čelní představitelé Unie, ale také zástupci a zástupkyně neziskových organizací a lidé, kteří sami v chudobě žili nebo stále žijí. Na několika společných tematických workshopech se všichni společně snažili přinést nápady a zkušenosti, které by napomohly řešení konkrétních problémů v členských zemích. Platforma by měla přinést možnost výměny zkušeností mezi politiky na jedné straně a lidmi z terénu na straně druhé. V ideálním případě by se pak závěry, které zde postupně vzniknou, měly přesunout do běžné praxe v členských zemích.

Lászlo Andor (Foto: Evropská komise) Jak mi řekl evropský komisař pro zaměstnanost a sociální záležitosti László Andor, právě současná doba hospodářské krize je ten pravý čas na to, aby Platforma proti chudobě začala fungovat: „Myslím si, že hospodářská krize je ten pravý čas, kdy bychom měli projevovat vzájemnou solidaritu. Hodně lidí se dostalo do skutečně obtížné situace a přitom většina z nich něco takového vůbec nečekala. Spousta lidí nečekala, že se najednou ocitne bez práce. A to dokazuje, že nikdy nevíte, kdy se budete muset spolehnout na pomoc ostatních lidí nebo na pomoc státu. Proto je důležité ve všech členských státech posílit síť, která takovou pomoc poskytuje. Také je nutné posílit pocit solidarity a odpovědnosti za sociálně zranitelné skupiny obyvatel. Co se týká České republiky, tak EU je nyní velmi znepokojena. Používat etnickou minoritu jako obětního beránka pro současnou situaci je prostě nepřípustné a myslím, že česká vláda by měla hodně investovat do zlepšení vztahů mezi romskou menšinou a většinovou společností.“

Komisař Andor připomněl, že problematika vzájemného soužití romské menšiny a většinové společnosti se netýká jen České republiky, ale také Maďarska a dalších zemí. V průběhu loňského Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení zřídila Evropská komise pracovní skupinu pro integraci Romů. Asi není překvapením, že tato skupina shledala, že členské státy nevyužívají finančních možností z EU na podporu ekonomického a sociálního začlenění svých romských občanů příliš efektivně. Do konce letošního roku mají tedy všechny členské státy Komisi předložit své vnitrostátní strategie integrace Romů.

Ředitel Agentury pro začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček (Foto: Khalil Baalbaki) V České republice bylo loni chudobou a sociálním vyloučením ohroženo 14 % obyvatel. Oproti Maďarsku nebo Rumunsku, kde je ohrožena skoro třetina všech obyvatel, jsme na tom stále dobře. Ale jak ukázala hospodářská krize – nikdo není nedotknutelný, a proto aktivní účast České republiky na zasedáních Platformy proti chudobě a sociálnímu vyloučení určitě má smysl.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24550
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003