Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.07.2022 16:58

Výstava Pod lupou představí 20 let činnosti Muzea romské kultury
05-10-2011  Lucie Křížová


Muzeum romské kultury v průběhu celého letošního roku oslavuje svoji dvacetiletou existenci. Právě toto výročí dalo popud k celkové bilanci nad uplynulými roky a bylo inspirací pro vznik nové dočasné výstavy s názvem Pod lupou. 20 let Muzea romské kultury, která bude otevřena ve čtvrtek 20. října a potrvá do 18. března 2012.

Muzeum romské kultury urazilo za dobu své existence dlouhou cestu a jen málokdo si již pamatuje, v jak provizorních podmínkách tato organizace v roce 1991 vznikala. Z původně nevládní neziskové organizace se postupně zformovala obecně prospěšná společnost a v roce 2005 se Muzeum romské kultury stalo příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.

I prostory působení se značně proměnily. V roce 1991 existovalo muzeum fyzicky pouze ve dvou pronajatých kancelářích. Výstavy pak byly vždy organizovány v prostorách jiných institucí. Teprve s přesunem do budovy v Bratislavské ulici se výstavní prostory ustálily, od roku 2005 je přístupná také část stálé expozice a koncem tohoto roku bude zpřístupněna stálá expozice v celém rozsahu. Za 20 let existence prošlo výstavami a akcemi muzea přes 150.000 návštěvníků, bylo uspořádáno na 65 vlastních i vypůjčených výstav, bylo získáno přes 30.000 sbírkových předmětů, přes 6.000 knižních svazků do muzejní knihovny a počet zaměstnanců narostl z původních 3 na dnešních 23.

Jak ale probíhal proces vzniku takového muzea? S čím museli bojovat zakladatelé i další pracovníci muzea v době, kdy existence často visela na vlásku? Jakým způsobem vlastně vznikaly a stále vznikají sbírkové fondy, ve kterých je nyní již přes 30.000 předmětů? Výstava Pod lupou návštěvníky zavede do zákulisí muzea. Zároveň ukáže, kolik různorodých činností a aktivit muzeum během své existence provozovalo a provozuje. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout výběr z nejzajímavějších sbírkových předmětů, prohlédnout si fotografie z výzkumných cest nebo se podívat na architektonické 3D návrhy podoby stálé expozice. Na nejmenší návštěvníky bude přímo ve výstavě čekat interaktivní dětský koutek. Výstavu bude doprovázet také krátký film vytvořený ze sbírkových audio-vizuálních a fotografických záznamů muzea.

K dvacetiletému výročí se také váže slavnostní koncert, který se uskuteční v předvečer zahájení výstavy. Koncert proběhne v sále Břetislava Bakaly v Brně ve středu 19. října od 19:00 hodin a představí několik brněnských romských muzikantů, hudebníků a tanečníků. Vystoupí na něm Monika Bagárová, finalistka Česko-Slovenské Superstar a cimbálová muzika Ivana Gašpara Hriska, zatančí mistři Evropy ve street-dance M-Dance a oděvy ze sbírky Muzea romské kultury představí romští tanečníci pod vedením Renaty Čonkové. Součástí večera bude také udílení Ceny Muzea romské kultury za rok 2011 a představení Bulletinu MRK za rok 2010.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24462
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003