Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 23.09.2023 04:23

Za rostoucím napětím na severu Čech nejsou sociální problémy, tvrdí Křeček
08-09-2011  Jaroslav Beránek


Prakticky nemine dne, aby ze Šluknovského výběžku v severních Čechách nepřišla další zpráva dokládající, že napětí v regionu příliš neopadá. Atmosféru zjitřil údajný nárůst kriminality spojený s přistěhováním většího počtu chudých lidí, převážně Romů. Došlo k několika incidentům, dnes v noci například zasahovala policie u rvačky Romů s místními v hospodě ve Šluknově.

Romové ve Varnsdorfu, ubytovna (Foto: Filip Jandourek) Policie dnes také oznámila, že výrazně posílí v sobotu hlídky v souvislosti s plánovaným setkáním pořádaným Dělnickou stranou sociální spravedlnosti.

Podle poslance ČSSD Stanislava Křečka to, co se ve Šluknovském výběžku děje, není problémem sociálním – byť nikdo nepopírá, že se jedná o chudé lidi.

„Ale přece ten problém střetu s většinovou společností nevyplývá z toho, že by byli chudí. To vyplývá z jejich způsobu jednání, způsobu chování, protože ne všichni chudí lidé se takhle chovají,“ uvedl poslanec Křeček v Ozvěnách dne a zmínil příklad vietnamské komunity, která po příchodu do Česka ‚na tom byla sociálně nejméně tak špatně‘, ale podobné problémy kolem ní nevznikaly.

Stanislav Křeček je přesvědčen, že v případě sociálně vyloučených Romů ze severních Čech se jedná o problém politický a politici ho musí řešit ze širšího úhlu než dosud.

„Nestačí jenom pracovní místa, sociální dávky – je to třeba pojmout zcela komplexně. A já vidím hlavní problém ve vzdělávání dětí, od toho se musí začít. Musíme se smířit s tím, že určitá část společnosti opravdu bude žít na sociálních dávkách, to prostě nelze změnit, ale měli bychom se zaměřit na to, aby tento problém dále nepokračoval,“ uvedl Křeček.

Poslanec je zároveň přesvědčen o tom, že problém nejde řešit, dokud "jiný způsob soužití" nezačnou prosazovat sami Romové a pokud si nevytvoří vlastní respektovanou politickou a občanskou reprezentaci, která bude formulovat jejich požadavky.

‚Situaci eskaluje mediální obraz‘

Cyril Koky, člen vládní Rady pro záležitosti romské menšiny, si pak myslí, že vedle sociálního aspektu velkou roli sehrává i mediální obraz dění na Šluknovsku, který podle něj situaci jen eskaluje.

„Bylo by dobré, aby redaktoři informovali objektivně. Protože já jsem měl možnost v úterý jednat se zástupci samospráv i policie v tomto regionu, a jsou tam trošku i jiné informace,“ poznamenal Koky.

„Chtěl bych obecně říci, že tento sociální problém a další trestné činy, zejména těch mladých pachatelů, přerostl ve Šluknovském výběžku do etnického konfliktu, což je velmi nebezpečné,“ uvedl dále Cyril Koky a připomněl, že Ústecký kraj je regionem, který trpí poměrně velkou mírou nezaměstnanosti.

„Takže i to je provázaný problém, protože se jedná o lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a žijí v otřesných podmínkách. Je potřeba nastavit určitý systém tak, abychom dokázali tuto skupinu dobře integrovat. Jinde se to daří,“ dodal.Celý příspěvek najdete zde: www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/945770
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24172
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003