Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 07:53

Obyvatelé osady Liščina vybudovali svépomocí sportovní hřiště
31-08-2011  Tisková zpráva


Fotbalový turnaj žákovských týmů i družstev dospělých, v němž nastoupili zástupci různých institucí a organizací, zábavný program se hrami pro děti a další akce doprovázely dnešní slavnostní otevření „sportovního plácku“ v osadě Liščina v Ostravě-Hrušově.

Malé sportovní hřiště vzniklo svépomocí v rámci komunitní práce, kdy pracovníci občanského sdružení Vzájemné soužití pomáhají místním obyvatelům se zvelebením jejich lokality. „Tento den je věnován jako poděkování a ocenění místním lidem, kteří se snaží za pomoci Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, Nadace OKD a vlastníka nemovitostí, realitní skupiny RPG Real Estate, o lepší vzhled této, kdysi velmi zanedbané, lokality. V době narůstajícího napětí určité části majoritní společnosti vůči Romům je Liščina důkazem o opaku. Přes veškeré sociální a ekonomické problémy, se kterými se v současné době potýkáme, se na Liščině podařilo zlepšit kvalitu bydlení, zmírnit napětí mezi lidmi, zlepšit vztahy uvnitř komunity i s majoritou,“ uvedl Kumar Vishwanathan, ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití.

Liščina, kde žije asi 80 rodin, byla v roce 2008 zařazena do projektu Lokálního partnerství, který řídil Odbor pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Cílem projektu bylo zlepšení sociální a životní situace zdejších obyvatel. „Byly zde zrealizovány tři velké jarní úklidové akce, byly opraveny společné prostory a fasády domů, natřena budova komunitního centra, rovněž byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce kanalizační sítě. Před jednotlivými domy si zdejší obyvatelé postavili lavičky se stoly pro společné posezení, vytvořili si okrasné zahrádky a provedli i údržbu dětského koutku Liščináček, který byl vybudován před dvěma lety,“ připomněl Stanislav Svoboda, ředitel pro vládní vztahy RPG Real Estate. V lokalitě nechybí ani volně přístupná dílna pro kutily, v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež KC Liščina probíhají pravidelné aktivity, při nichž se místní děti a mládež učí pracovat se dřevem, používat pracovní nástroje nebo si poradit s drobnými opravami v domácnosti. „Jsme velmi rádi, že můžeme podporovat sdružení Vzájemné soužití v činnostech, které realizuje jak na Liščině, tak v dalších sociálně vyloučených lokalitách. Odcizení mládeže od ručních prací a trénink zručnosti se týká nejen těchto lokalit, ale celé dnešní společnosti a mládeže především. Proto věříme, že tento i budoucí projekty sehrají významnou roli ve snaze o zlepšení situace na Liščině,“ doplnil Jiří Suchánek, ředitel nadace OKD.

Přestože obyvatele Liščiny ještě stále sužuje mnoho problémů souvisejících s bydlením, zadlužením, nezaměstnaností aj., nezůstávají se svými starostmi sami. Pomáhají jim terénní programy přímo v lokalitě, v Sociálně právní poradně v centru Ostravy mohou využívat odborné sociální poradenství. Liščinu se podařilo probudit k životu a většina nynějších obyvatel má o proměnu osady k lepšímu zájem.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24158
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003