Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.09.2023 14:33

Pietní shromáždění k připomenutí holocaustu Romů 21.8. 2011
17-08-2011  Tisková zpráva


V neděli 21. srpna 2011 pořádá Muzeum romské kultury pietní shromáždění k uctění památky obětí holocaustu z bývalého protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mše svatá se letos vůbec poprvé uskuteční v kostele v obci Černovice, u kterého jsou uloženy ostatky prvních několika desítek obětí tábora.

Akce se koná každoročně v srpnu jako připomínka 21. srpna 1943, kdy byl z tábora vypraven nejpočetnější z několika transportů romských vězňů do vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim II–Březinka. Většina z nich zde později zahynula.

Vůbec poprvé v historii konání pietního shromáždění proběhne mše svatá v prostorách kostela Narození Sv. Jana Křtitele v Černovicích, u kterého je pohřbeno prvních 70 obětí z blízkého hodonínského tábora. Toto místo dodnes připomíná pamětní deska, kterou vytvořila nevidomá romská výtvarnice Božena Přikrylová. S narůstajícím počtem umírajících byli v dalších fázích existence tábora mrtví ukládáni do masového hrobu v těsné blízkosti samotného tábora v Hodoníně. V místech hrobu, které dnes nese název Žalov, byl roku 1997 zbudován Muzeem romské kultury památník. V současné době probíhají na základě žádosti Muzea romské kultury na Ministerstvu kultury ČR přípravné kroky k prohlášení tohoto místa kulturní památkou, čímž bude ještě více zvýšen celkový význam této lokality.

Program:

11:00 – Mše svatá v kostele Narození Sv. Jana Křtitele v Černovicích
12:00 – uctění obětí holocaustu pohřbených na černovickém hřbitově
12:30 – přesun autobusem k památníku Žalov v Hodoníně u Kunštátu
13:00 – uctění obětí holocaustu u památníku Žalov
14:00 – odjezd
15:00 – cca návrat

Muzeum romské kultury pro zájemce vypravuje z Brna do Černovic a Hodonína autobusovou dopravu. Z důvodu omezené kapacity je však nutné si místo v autobuse zamluvit na e-mailové adrese media@rommuz.cz nebo telefonicky na čísle 545 581 206.

Více informací:

Mgr. Lucie Křížová, MA, vedoucí Odd. vztahů s veřejností, Muzeum romské kultury
Mobil: 731 514 123, media@rommuz.cz
Mgr. Michal Schuster, historik, Muzeum romské kultury
historie@rommuz.cz
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/24079
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003