Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 14:48

Svátek sousedů se slavil v Dobré Vodě již popáté
31-05-2011  Eva Haunerová


Při oslavě Svátku sousedů si účastníci vyzkoušeli mnoho netradičních aktivit Konec května již tradičně patří v Dobré Vodě u Toužimi oslavě Svátku sousedů, který se každoročně slaví po celé Evropě. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se ve čtvrtek 26. května sešlo asi šedesát dospělých, dospívajících a dětí, aby spolu strávili netradiční odpoledne. Cílem svátku je budování a zlepšování sousedských vztahů. O to již deset let usiluje právě i organizátor akce občanské sdružení Český západ působící mimo jiné v Dobré Vodě, kde žije asi stovka obyvatel, z nichž většinu tvoří osmdesátičlenná převážně romská komunita.

Gurmánská soutěž Na oslavu Svátku sousedů se letos obyvatelé Dobré Vody sešli v 16 hodin na prostranství před sídlem Českého západu. Po krátkém úvodu čekala na děti stopovací hra v okolí vesnice, mládež a dospělí se zas lépe poznávali prostřednictvím netradičních aktivit a úkolů, kdy museli prokázat své znalosti a dovednosti. Vrcholem letošní oslavy bylo vyhlášení výsledků gurmánské soutěže, které se zúčastnilo více než 15 žen se svými pokrmy. Tříčlenná porota poté vybírala tři nejchutnější jídla a nakonec udělila i zvláštní cenu za nejkrásnější jídlo. Hlavní cenu, dárkový balíček s vybavením do kuchyně, získala Klára Berkyová za tradiční romské jídlo – lokše s masovou směsí. Po vyhlášení výsledků soutěže zatancoval místní romský taneční kroužek pro publikum několik tanců a poté byl již čas na opékání buřtů, které ocenily hlavně děti. Dospělí dali přednost spíše pivu, které na oslavu věnoval rodinný pivovar Chodovar.

Oslava Svátku sousedů v Dobré Vodě V Dobré Vodě se obyvatelé během roku scházejí na několika společných akcích. Kromě Svátku sousedů je to například předvánoční putování k živému Betlému, vyhlašování výsledků soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno či veřejné brigády, které mají za cíl zvelebování obce. I letos se plánuje na léto několik brigád, po kterých by měla Dobrá Voda být zas o trochu hezčím místem k životu. V Dobré Vodě, kde není jiné kulturní ani společenské vyžití, jsou podobné aktivity velmi důležité, protože pomáhají lidem si vytvářet pevnější vztah k místu, kde žijí.

Český západ působí na Toužimsku a Tepelsku od roku 2002. V sociálně vyloučených lokalitách nabízí sociální služby, vzdělávání, poradenství při zaměstnávání a právní poradenství, volnočasové programy a další. Bližší informace o činnosti Českého západu se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz nebo v dobročinném obchodě BUŤI ve Veleslavínově ul. 7 v Plzni. Cílem Českého západu je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody a okolí na Toužimsku a Tepelsku skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Práce Českého západu byla v roce 2009 oceněna cenou Gypsy Spirit.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23953
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003