Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 12:01

Trmičtí zastupitelé schválili plán na podporu sociálního začleňování
25-05-2011  Tisková zpráva


Rozšíření služeb dluhového poradenství, zavedení zdravotního asistenta, otevření rodinného centra a nízkoprahového zařízení s posilovnou, znovuotevření dorosteneckého fotbalového oddílu, založení malých technických služeb pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných - to je jen výčet z řady konkrétních nástrojů, které budou v nejbližších letech nabízeny obyvatelům severočeských Trmic. Jsou součástí strategického plánu začleňování obyvatel nacházejících se v tíživé sociální situaci. Ten připravili členové Lokálního partnerství Trmice a přijali jej zastupitelé města.

„Velká města mají vytvořený Komunitní plán sociálních služeb. V Trmicích, jako obdoba Komunitního plánu a za spolupráci vládou zřizované Agentury pro sociální začleňování, nyní vznikl Strategický plán sociálního začleňování. Doufáme, že našemu městu pomůže při řešení řady problémů, se kterými se dlouhodobě potýkáme,“ popisuje očekávání od plánu starostka Trmic Jana Oubrechtová.

„Ústecký kraj je jedním z těch, které se velmi intenzivně potýkají s problematikou sociálního vyloučení. Vítám, že Trmice jsou další obcí, která se rozhodla pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a která připravila podrobný plán toho, jak tuto problematiku řešit koncepčně a společnými silami všech zainteresovaných subjektů v obci,“ říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková,

Tento plán připravovali členové Lokálního partnerství Trmice, platformy složené ze zástupců města, úřadu práce, škol, policie a neziskových organizací. Obsahuje konkrétní aktivity pro rozvoj města pro následující tři roky ve čtyřech hlavních oblastech – zaměstnávání, bydlení a migrace, vzdělávání a volný čas a prevence sociopatologických jevů a bezpečnost.

V oblasti bydlení plán navrhuje do konce roku 2011 vypracování koncepce sociálního bydlení v Trmicích, zároveň počítá s odkoupením některých domů a bytů městem či jinými subjekty. Většina bytů, v nichž žijí sociálně vyloučení, je v Trmicích v tuto chvíli v majetku třetích osob.

V oblasti prevence sociálně-patologických jevů je plánováno zřízení rodinného centra v režimu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nového klubu s hřištěm a posilovnou pro děti starší 15 let. Městský úřad uvažuje o zřízení speciální terénní služby zaměřené na zdraví, v Trmicích by také měla být zavedena služba „asistenta pro jednání s policií a úřady“. Ten by měl tvořit určitý „most“ mezi sociálně vyloučenými občany a úřady.

V Trmicích zároveň bude v nejbližších letech rozšířena předškolní příprava založením předškolního klubu v rámci služeb sdružení Romano jasnica a posílením přípravných ročníků. Pro zlepšení zaměstnatelnosti žáků vycházejících ze škol bude podporován přechod žáků ze základních na střední školy, žáci se také budou účastnit exkurzí u možných budoucích zaměstnavatelů.

Zaměstnanost obyvatel sociálně vyloučených lokalit podpoří i další opatření jako například založení sociální firmy nebo tzv. Malých technických služeb. Ty by měly zajistit pro začátek pět pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané. Tyto služby budou spojeny s výkonem veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

„Na schválený plán naváže příprava konkrétních projektových žádostí do evropských a národních dotačních titulů. S výběrem vhodných titulů a podáváním žádostí bude členům lokálního partnerství asistovat lokální konzultant Agentury,“ popisuje další postup ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Agentura je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva.

Kompletní verze Strategického plánu sociálního začleňování LP Jirkov je ke stažení zde.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23931
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003