Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 03.07.2022 23:32

Rada Evropské unie přijala závěry o „Rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“
20-05-2011  Tisková zpráva


Státní tajemník Zoltán Balog a komisař Laszlo Andor na tiskové konferenci (Foto: Evropská unie) Rada Evropské unie přijala 19. května závěry o „Rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“, v nichž členské státy vyzývá, aby v zájmu odstranění rozdílů mezi marginalizovanými skupinami Romů a většinovou populací usilovaly o dosažení cílů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče a bydlení.

Členské státy mají své strategie či integrované soubory politických opatření vypracovat do konce roku 2011. Rada je dále vyzývá, aby při vytváření, provádění a monitorování svých národních programů reforem v kontextu strategie Evropa 2020 rovněž zohlednily potřebu dosáhnout pokroku v sociálním a hospodářském začleňování Romů.

Konkrétněji by členské státy měly zlepšit přístup ke kvalitním službám v oblasti vzdělávání a zdravotní péče, jakož i přístup k bydlení a zaměstnání. Je zapotřebí integrovaného přístupu, který by zahrnoval všechny čtyři prioritní oblasti, a členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost genderovému hledisku a prosazovat odstranění segregace.

Za účelem opravdového zlepšení situace by si členské státy měly stanovit dosažitelné vnitrostátní cíle, určit nejvíce znevýhodněné mikroregiony či segregované skupiny obyvatel, přidělovat ze svých rozpočtů dostatečné finanční prostředky, úzce spolupracovat s romskou občanskou společností i regionálními a místními orgány a stanovit vnitrostátní kontaktní místa.

Kromě toho jsou spolu s Komisí vyzývány, aby lépe využívaly finančních prostředků EU na projekty integrace Romů.

Začleňování Romů je naléhavou sociální prioritou, neboť počet občanů EU romského původu dosahuje přibližně 8 milionů. Mnoho z nich se potýká s marginalizací, sociálním vyloučením, diskriminací, segregací a extrémní chudobou. Častým důsledkem těchto jevů je omezený přístup ke kvalitnímu vzdělávání a pracovním místům, nízká úroveň příjmů, podprůměrné podmínky bydlení, nedostatečný přístup ke kvalitním službám, špatný zdravotní stav a kratší střední délka života.

Zdroj: www.consilium.europa.eu
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23925
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003