Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 02.07.2022 18:27

Romská svatba zahájila festival Khamoro
22-05-2011  

Festival Khamoro letos poprvé uvedl rekonstrukci romské svatby. Nejvítanější a nejoslavovanější tradicí u Romů je sňatek dvou mladých lidí. Mladí ovšem neměli cestu k oltáři jednoduchou. Samotné svatbě – bijav předchází mangavipen – zásnuby, obřad, při němž se uzavírá partnerský svazek. Partnery pro své děti vybírali v minulosti zásadně rodiče. Partnerský svazek spojoval nejen "mladé", ale celá jejich příbuzenstva. Dbalo se tedy na sociální a ekonomické výhody, který svazek mladých přinese nově vzniklé příbuzenské kolektivitě. V mnoha případech ovšem rodiče přihlédli k volbě mladých, pokud nebyla v rozporu se společenskými a kulturními normami komunity.

Ovšem ani po tomto obřadu nemá ženich zcela vyhráno. Poté co se rodiny dohodnou a před samotnou svatbou – bijav musí ženich svoji nastávající poznat mezi ženami zahalenými bílým prostěradlem. Pokud se to ženichovi podaří, může začít svatba – bijav.

Bijav není předpokladem ke stvrzení partnerského svazku. Posvěcením společného soužití je mangavipen. Bijav je společenská záležitost, může být uspořádaná až několik let po mangavipen – tehdy, když rodiny manželů mají dost peněz, aby svatební hostinou mohly demonstrovat svou společenskou prestiž. Zatímco mangavipen se odehrává v úzkém rodinném kruhu, při obřadu bijav se počítá se stovkami hostí.

Jak romská bijav tak i mangavipen jsou ovšem obřady, které zavazují partnery, aby spolu žili až do smrti podle zásady: "ko kas peske lel, mi leha dživel" – "kdo si koho vezme, s tím ať žije". Při svatebním obřadu bijav oddává nastávající manžele čhibalo (starosta, dosl. "mluvčí") zvolený ad hoc příbuzenstvy mladého páru. Bývá to člověk starší, vážený, který dovede dobře mluvit, aby jeho slova utkvěla novomanželům v duši po celý život. Přeje se na prvním místě, aby spolu zestárli ("te phuron dujdžene") – tedy aby spolu vydrželi po celý život. A pak, aby měli "dětí, kolik je na nebi hvězd a ještě o jedno víc" ("jak tumen te aven čhave, keci hin pro ňebos čercheňa a mek jekheha buter").

Bijav je ve společenství Romů provázena řadou rituálů. Ke starým zvykům patří rituál, při němž čhibalo sváže mladým ruce červeným šátkem a do dlaní jim nalije červené víno a to pak nevěsta vypije z dlaně ženicha a ženich z dlaně nevěsty.xAutor fotografií: Jana Šustová


Zásnuby v tradiční romské domácnosti

V roli ženicha byl zpěvák Jan Bendig

Ženich žádá rodiče nevěsty o ruku jejich dcery

Nevěstu představovala Aneta Kováčová, studentka Mezinárodní konzervatoře Praha

Ladislav Goral představoval čhibala

Matka žehná snoubencům

Druhá matka žehná snoubencům

Otec žehná snoubencům

Druhý otec žehná snoubencům

Zpěvačka

Nevěsta a ženich se zpěvačkou

Ženich musí svoji nastávající poznat mezi ženami zahalenými bílým prostěradlem

Ženich poznal svou nevěstu

Čhibalo svázal mladým ruce červeným šátkem

Čhibalo nalévá ženichovi a nevěstě do rukou víno

Ženich pije víno z rukou nevěsty a nevěsta pije z rukou ženicha

Svatební přípitek

Družba s nevěstiným závojem, který předtím ukradl chlapec, od něhož ho musel vykoupit lahví Slivovice

Redový tanec - za peníze je možné tancovat s nevěstou

Redový tanec

Holubki, uzené maso a gojaThe original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23916
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003